Elena Pečarič

Uni. dipl. filozofinja in sociologinja kulture, aktivistka brezmeja, strokovna vodja programa Neodvisno življenje hendikepiranih; YHD-Društvo za teorijo in kulturo hendikepa.

Spoštovani minister za Delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,

dragi Luka!

Na ministrstvu ravnokar poteka javno obravnava sprememb glede Zakona o osebni asistenci ZOA. Skrbno sem ga prebrala in žal ponovno ugotavljam, da so bila vsa naša priporočila, opozorila, svarila in konkretni predlogi ter rešitve, ki smo vam jih nakazali naslovljeni povsem napačno. Osebna asistenca, priročnik za razumevanje neodvisnega življenja je bil spisan z namenom izobraževanja tako širše kot strokovne javnosti, predvsem tudi izvajalcem osebne asistence, osebnih asistentov in asistentk ter ne nazadnje samih uporabnikov zakona. Pa ga niste niti pogledali, kaj šele prebrali, da bi razumeli koncept osebne asistence in temeljnih razlik z drugimi socialnovarstvenimi storitvami. In sedaj v predlogu zakona je kar nekaj členov, ki pravijo, da bo minister določil vsebino; »Kako le, če se ti sanja ne, kaj osebna asistenca je?«

Konvencija OZN o pravicah invalidov v 19. členu določa pravico do neodvisnega življenja, a žal je praksa zgolj v štirih letih izvajanja Zakona o osebni asistenci, zašla v slepo ulico in zaradi pomanjkanja drugih storitev se pod imenom osebna asistenca v mnogih primerih izvaja skrb, oskrba, pomoč družini, pomoč na domu, pomoč v gospodinjstvu itd.

Za leto 2023 je v proračunu zagotovljenih 174.751.428 eurov,[1] a ta vsa vsota nikakor ne bo zadostovala, da se plače osebnih asistentov povišajo ali usklajujejo s primerljivimi poklici.

Ker ti želim praktično in plastično predstaviti razsežnost pomena neodvisnega življenja in osebne asistence kot temeljnega pogoja za dosego enakopravnega in aktivnega življenja v družbi, te vljudno vabim, da prideš k meni in se preiskusiš v vlogi osebnega asistenta.

Z mano boš preživel 8 ur delovnika in mi pomagal pri vseh tistih opravilih, ki jih zaradi svojega hendikepa ne morem opraviti sama. Osebno nego, aspiracije, pomoč pri tipkanju in drugih opravilih na delovnem mestu, pomoč pri hranjenju in pitju, kuhanju po mojih navodilih... Brez skrbi deležen boš tudi uvajanja.

Tako boš lahko iz lastne izkušnje doživel vsebino in način dela osebnih asistentov. Pri tem pa dobil tudi neposreden vpogled v zahtevnost in profesionalnost dela, ki ni dovolj cenjen in ovrednoten.

Z veseljem pričakujem tvoj pozitivni odziv in se veselim najinega skorajšnjega srečanja (ne pred 15. oktobrom, ko oddamo pripombe na ZOA).

Lep pozdrav,

Elena Pečarič

strokovna vodja YHD[1] (kar vključuje izplačilo izvedenih storitev osebne asistence, komunikacijskega dodatka in plačila strokovnih komisij za oceno pravice do osebne asistence).

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži