Elena Pečarič

Uni. dipl. filozofinja in sociologinja kulture, aktivistka brezmeja, strokovna vodja programa Neodvisno življenje hendikepiranih; YHD-Društvo za teorijo in kulturo hendikepa.

Predsednik vlade RS

Dr. Robert Golob

Gregorčičeva ulica 24

1000 Ljubljana

Minister za delo, družino, socialne in enake možnosti

Gospod Luka Mesec

Štukljeva cesta 44

1000 Ljubljana

Ljubljana, 13.10.2023

Zadeva: Nasprotovanje in obrazložitev

Zakon o spremembah Zakona o invalidskih organizacijah

- rok od 9. 10. 2023 do 16. 10. 2023Spoštovani,

presenečeno smo ugotovili, da je v javni obravnavi Zakon o spremembah Zakona o invalidskih organizacijah. Spreminja se namreč 26. člen (namen ustanovitve nacionalnega sveta), ki naj bi se po novem glasil 26. člen (naloge in financiranje nacionalnega sveta), kar se nam zdi nezaslišano, nedopustno in nedemokratično.

O tem ni bilo nobene (javne) razprave, kaj šele soglasja. Po vseh letih neštetih prijav glede kolizije interesov NSIOS (pred tem se je imenoval SIOS) in sredstvi FIHO ter številnih diskriminacij in poizkusov izključitve nekaterih »motečih invalidskih organizacij«, imamo občutek, da se vračamo v polpreteklo zgodovino »pravih« in »nepravih«, naših in vaših, plačancev in odpadnikov.

Ne bomo dovolili uzakonitve enega in edinega govorca, ki nas bo zastopal v odnosu do države. Kot enakopravni državljani imamo pravico do raznovrstnih mnenj. Nihče ne bo govoril v našem imenu in namesto nas! NSIOS še posebej ne, saj zgodovina le-tega temelji na izključevanju neposlušnih in neubogljivih ter preprečevanju enakopravne in demokratične participacije znotraj njega.

Prav tako že leta vztrajno opozarjamo vse pristojne institucije (KPK, MDDSZ, Računsko sodišče, DZ RS, vsakokratnega predsednika Vlade RS, Predsednika Republike) na nedopustno kolizijo interesov ter nezakonito delovanje/sprego med NSIOS in FIHO, ki razdeluje javna namenska sredstva.

Tako bi bil lahko smešen, če ne bi bil tragičen prav stavek, ki v obrazložitvi spremembe ZInvo pravi: » da se s tem onemogoča, da bi nacionalni svet kandidiral za sredstva Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FIHO) ter s tem želel pridobivati sredstva, ki so sicer namenjena za financiranje programov posameznih invalidskih in humanitarnih organizacij«.

Nagradili boste nekoga, ki že 25 let od svojih članic zahteva 1 % od delovanja, ki ga invalidska organizacija včlanjena v NSIOS vsako leto pridobi iz razpisov FIHO?

In v proračunu RS ste povsem apolitično in nediskriminatorno že zagotovili 250.000,00 evra letno, in sicer 2024 in 2025. »Pri pripravi zakona zunanji sodelavci niso sodelovali«. Tudi to je zelo poveden stavek, ki govori o povsem nedemokratičnem postopku.


Poraja se nam tudi vprašanje, na kakšni pravni podlagi je bilo v proračunu za leto 2024 in 2025 že vključenih po 250.000 evrov za vsako leto? Nadalje ali ni ta dodatni strošek, popolnoma nepotreben ob dejstvu, da se bomo zmanjševala proračunska sredstva vse povsod in npr. sredstva za socialnovarstvene storitve, da bodo zamrznjeni socialni transferji, vse to z namenom varčevanja za odpravljanje posledic poplav oziroma naravnih nesreč? Vlada pa daje v postopek zakon, ki nalaga nove finančne obveznosti države.

Iz priloženega gradiva izhaja, da v večini držav evropske unije ni urejeno financiranje nacionalnih invalidskih združenj oz. svetov iz državnega proračuna; takšno financiranje je zgolj v petih državah EU.

Lep pozdrav,

strokovna vodja in predsednica YHD

Elena Pečarič

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži