Elena Pečarič

Uni. dipl. filozofinja in sociologinja kulture, aktivistka brezmeja, strokovna vodja programa Neodvisno življenje hendikepiranih; YHD-Društvo za teorijo in kulturo hendikepa.

4. oktobra 2012 smo v. d. direktorju FIHO Štefanu Kušarju, ki je bil navkljub svojemu spornemu[1] delovanju kot generalni tajnik NSIOS s strani Vlade RS potrjen za direktorja, poslali zahtevo za Preučitev smotrnosti in namembnosti naložbe »Prostor za vzdrževanje in skladiščenje ortopedskih in drugih tehničnih pripomočkov za distrofike«. Sum nenamenske porabe javnih sredstev FIHO smo že predstavili v zgodbi 10.12.2010, a sporna naložba je še kar naprej prejemala dodatna nakazila s strani FIHO ob popolnem zavestnem sprenevedanju vseh odgovornih znotraj FIHO. Skupno v letih od 2006-2013 po naših izračunih 515.017,82 EUR, po oceni KPK pa kar 646.475,42 EUR.

Ne le, da gre za res absurdno in nesmotrno naložbo, saj v ničemer ne izboljšuje kakovosti življenja uporabnikov, ampak se izkaže, da je nakup skladišča stal »zgolj« 180.000 EUR, ves preostali denar pa naj bi šel za odplačila kreditov in raznih adaptacij. Še bolj bizarno se izkaže dejstvo, da je DDS prejel sredstva za to naložbo že 2006, iz kupoprodajne pogodbe pa izhaja, da se je odkup s strani MOL zgodil šele 2008 (župan Zoran Janković). Res noro!!!

Gre očitno za nekakšno »pranje denarja« od katerega vsak nekaj dobi, se okoristi. Zato ne preseneča, da se premoženje nakopičeno v DDS šteje v več kot 10 milijonih EUR. A potrebno se je vprašati kaj imajo od tega člani oz. uporabniki, ki so vedno dober alibi za okoriščanje? Saj vendar nihče resno ne more verjeti zgodbicam, ki jih skuša prodati Boris Šuštaršič; da se bodo v tretji kleti Plave lagune po 1000 m2 skladišču, kjer je zatohlo, brez svetlobe in svežega zraka, v družbi z mišmi sprehajali distrofiki, ki imajo težave z dihanjem in se šli rehabilitacije, dihalnih terapij ter socialnih programov po načrtih Šuštaršiča!!?

Resnici na ljubo s strani FIHO nismo pričakovali “resnega odziva”, saj vemo, da Kušar in Boris Šuštaršič delujeta z roko v roki, ko gre za manipulacije z javnimi sredstvi; tako je Štefan Kušar tudi napredoval od tajnika do direktorja, z dobrim in zvestim servisiranjem invalidskega multifunkcionarja Šušteršiča. Kušar je bil vse do letos prisoten na t.i. usklajevanih sestankih v Izoli, kjer se FIHO denar razdeli pod mizo. Zato ni presenetljivo, da bi se ob podrobni analizi našlo še veliko več investicij brez smotrnosti in prave namembnosti za končne uporabnike. Dopis smo poslali tudi na druge pristojne institucije, ki so dolžne ukrepati; odzvali so se zopet in zgolj na KPK. Pozvali so FIHO (direktorja, druge nadzorne organe in člane sveta FIHO), da v sedmih delavnih dneh podajo pojasnila in odgovorijo na sum koruptivnega ravnanja pri upravljanju javnih sredstev, dodeljenih za naložbe Društva distrofikov Slovenije (DDS), saj naj bi denar bil dodeljen v nasprotju s predpisi in namenom financiranja.

Z njim se je kot je razvidno iz »pojasnjevanja« samega Borisa Šuštaršiča neupravičeno premoženjsko okoristila tudi gospodarska družba Birgrafika Bori. Predsednik DDS in hkrati tudi direktor Birografike Bori (invalidskega podjetja) je seveda Boris Šuštaršič. A namenski denar FIHO se pretaka še preko NSIOS, ki prav tako »mimo ovinka«, povsem netransparentno, prejema sredstva FIHO v obliki obveznih članarin invalidskih organizacij, ker je bil že 2010 izbrisan iz registra Ajpes, se denar steka na račun DDS. Kdor se temu sistemu plačevanja članarin upre, se ga preprosto izključi iz kroga posvečenih. To se je zgodilo Zvezi za cerebralno paralizo Slovenije - Sonček kot je razvidno iz dopisa.

»Iz prijave je razviden sum kršitev dolžnega ravnanja predsedujočih in članov komisij FIHO, pooblaščenih za razporejanje namenskih sredstev FIHO v obdobju 2006-2013.« Komisija je pozvala FIHO da pojasni, kaj so v danem primeru ugotovili in kako so njeni organi ukrepali glede sumov kršitve dolžnega ravnanja pri razporejanju in uporabi dodeljenih sredstev, saj jim je bil v vednost poslan dopis predsednika DDS z dne 6.3.2013 in iz izvlečka zapisnika komisije FIHO za razporejanje sredstev invalidskim organizacijam je razvidno, da so ob obravnavi prijave (kljub vsemu) ugotovili upravičenost in smotrnost financiranja zadevne naložbe iz sredstev FIHO.

Pričakovano v svojem odgovoru FIHO zanika vse sume koruptivnega ravnanja in kršitve pri razporejanju sredstev glede konkretne naložbe. Po njihovih izračunih naj bi DDS za skladišče prejelo skupaj 495.205,54 EUR in sicer, za nakup naložbe 189.866,45 EUR, za adaptacijo 305.339,09 EUR. V FIHO so prepričani, da niso kršili dolžnega ravnanja ter da društvo in invalidsko podjetje nista pridobila neupravičene premoženjske koristi, zato FIHO meni, da niso izpolnjeni pogoji za povrnitev škode (vrnitve 646.475,42 EUR), ki jo predlaga KPK.

V prilogi, ki naj bila pregled dokumentacije naložbe DDS, ni dokazil o izpolnjevanju in upoštevanju skupnih in splošnih meril 9. člena Pravilnika verodostojnosti pojasnjevanj, ni dokumentov o spremembah namembnosti ter konkretnih sklepov Sveta FIHO, predračunih, elaboratih... Sedaj nestrpno čakamo na mnenje KPK.


[1]Kazenska zadeva KTR 615/10, zoper NSIOS oz. podpisanega generalnega Štefana Kušarja, zaradi suma goljufije po 1. odstavku 211 člena KZ.

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži