Elena Pečarič

Uni. dipl. filozofinja in sociologinja kulture, aktivistka brezmeja, strokovna vodja programa Neodvisno življenje hendikepiranih; YHD-Društvo za teorijo in kulturo hendikepa.

V petek nas je na shod proti korupciji prišla le peščica »starih fac«, ki se že tradicionalno čutimo dolžni ali zavezani, da ne molčimo. Da opozarjamo in ne ignoriramo, da se ne sprenevedamo in zato ne odnehamo javno in kar se da glasno apelirati ne le na odgovorne institucije in vodilne politične elite, ampak še bolj računamo na vas, širša javnost. Vas, ki vas ni bilo, vas, ki ste se potuhnili, se pustili podkupiti, preslepiti, ste se vdali, predali, pokleknili ali pa si preprosto niste vzeli časa, ker vam ni mar. Ni (še) vaša stvar?

Te dni smo zopet priče medijskemu poročanju o množičnem podpisovanju peticije, da se prepreči naselitev romske družine v Trnovljah v občini Celje. Prestrašeni, (kobajagi) ogroženi krajani so takoj složno sklenili zavezništvo, pozabili so na medsebojne spore, zamere, ideološke in verske razlike ter druge vaške peripetije, se združili in hitro stopili v akcijo, da bi preprečili naselitev družine v njihovi neposredni bližini.

Tukaj smo; plan velikih gospodarjev se uresničuje. Korak za korakom voditelji EU vztrajno gradijo tako opevano “bančno unijo”, ki naj bi bila nekakšna rešitev evra oz. monetarne krize ustvarjene s strani “banksterjev”[1]. Kajti ve se, da je obstoječi finančni sistem povsem gnil v svojem jedru, destruktiven in koruptiven, narejen po meri in v korist elit. Največja koncentracija moči v Evropi po uvedbi enotne valute, saj bodo padli še tisti zadnji opevani mejniki suverenosti držav. Za tiste, ki še verjamejo v božička, drugi vemo, da smo že v rokah lutk gospodarjev »Eurolanda«; in o ničemer več ne odločamo, samo ubogati moramo diktatu.

Od leta 2008 se na regulaciji, tansparentnosti in omejevanju špekulacij na finančnih trgih ni nič kaj dosti spremenilo, zato je velika verjetnost, da se bo kaj kmalu katastrofa še večjih razsežnosti ponovila. Kdor je na vrhu kupole se tega dobro zaveda in se na to možnost tudi konkretno pripravlja. Verjetno ni naključje, da je v začetku leta 2013 Nemčija dvignila iz ZDA in Francije svoje rezerve zlata v vrednosti 36 milijard dolarjev. Velja poudariti, da ima Deutsche Bundesbank, Nemška centralna banka, na trgu sloves kot "večinski delničar" EBC. Dovolj pomenljivo in zanimivo, malo analizirano. Evropska centralna banka, ki je v bistvu režiser gospodarskih in monetarnih politik držav članic evro območja, je v nekaj vrsticah za javnost, napovedala vrnitev v nacionalne blagajne pred letom 2020, 374 ton zlata!

Ve se, da je evro bolj kot valuta pravzaprav političen projekt, metoda nekakšne okultne vlade, ki deli, vse bolj razdvaja, ne pa združuje narode Evrope. Z grožnjo revščine za tiste zunaj evra in obljubo blaginje tistih v evru; ponarejen mit v različnih variantah, glede na ekonomsko-socialne razmere znotraj posamezne države. Goljufiva valuta, ki kot črpalka črpa bogastvo od spodaj navzgor in neenakosti se tako lahko samo večajo. Gre za nevaren projekt, katerega razsežnosti lahko v “manjši meri” opazujemo v Grčiji, na Portugalskem, na Cipru. Zaenkrat se lahko še pretvarjamo kot, da to ni naša stvar, a ne več za dolgo.

Od simbola in velikih obljub, da bo evro pognal gospodarski motor Evropske unije, se je kmalu izkazalo ravno nasprotno, da je instrument zlorabe nekaj bogatih nad vse bolj revno množico.

Čeprav nas zadnje čase preko medijev skušajo prepričevati, da se na obzorju že kažejo prvi pozitivni trendi izhoda iz krize, kar naj bi dokazovali specifični ekonomski kazalci, so vidni le njim (finančno-političnim elitam), je v resnici realnost vsakdanjega življenja ljudi vse bolj turobna in neperspektivna; nočna mora predvsem vsak dan znova. Dokler ne bomo sposobni in pripravljeni spregledati, da nam evro kot enotna valuta škodi, se bomo do onemoglosti še naprej bolj ali manj prostovoljno podrejali v imenu konkurenčnosti na prostem trgu.

Kako perverzno, da nam fikcijo o prostem trgu in konkurenčnosti skušajo prodati prav tisti, ki dobesedno vsakodnevno z različnimi prevarani, manipulacijami, izsiljevanji, špekulacijami in drugimi kriminalnimi dejanji grobo posegajo v globalni trg; z uničevanjem realnega trga ter napihovanjem finančno-špekulativnega. Denar praktično ustvarjajo iz nič, tako kot ponarejevalci; v čem je sploh razlika med njimi?

Malokdo je še vedno tako neveden in naiven, da mu ni jasno, da gre za ponoven nateg, da v tej smeri ni možnosti pozitivnega izhoda. Ekonomska in monetarna unija naj bi bila zasnovana kot orodje za doseganje cilja, namesto tega pa je reševanje evra postal cilj sam po sebi, neglede na žrtve in posledice, ki jih tako reševanje pušča za sabo. Ne moremo še naprej tolerirati, biti tiho in mirno prenašati mehanizme, ki nam jih vsiljuje vladajoča klika.[1] Neologizem iz bankirjev in gangsterjev

Ministrica Anja Kopač Mrak

MDDSZ

Kotnikova 28

1000 Ljubljana

Spoštovani!

Tokrat se javno in neposredno obračamo tudi na vas kot pristojno ministrico za t.i. politiko socialnega in invalidskega varstva, saj očitno na to vašo odgovornost vse prevečkrat pozabite ali jo celo zanikate. Bolj konkretno, mislim predvsem na problematiko, povezano z netransparentnim delovanjem FIHO, kolizijo interesov in sumom koruptivnih ravnanj ter nesmotrnega in nenamenskega financiranja naložb in drugih storitev določenim invalidskim organizacijam. Čeprav redno dobivate naše dopise in pozive (uradne YHD in dopise naših uporabnikov), se do danes še niste oglasili, kaj šele, da bi tudi kaj ukrepali. Verjamemo, da ste v tej smeri vsaj s strani KPK dobili že kakšen poziv ali dopis, a ga preprosto ignorirate.

Danes nam vlada denar. Svetovna kriza, ki zadeva ekonomijo in finance se zdi, da samo še bolj poudarja njuno deformiranost in predvsem hudo pomanjkanje antropološke perspektive; ki reducira človeka zgolj na eno njegovo samcato potrebo: potrošnjo. In kar je še veliko huje je to, da je danes sam človek postal potrošno blago, ki se ga uporabi in potem odvrže. Pričeli smo s to kulturo odpadnega, odpadkov. To se lahko opazi na socialnem in individualnem nivoju; in se jo celo vzpodbuja! V takšnem kontekstu se solidarnost, ki je bogastvo revnih, velikokrat obravnava kot povsem kontraproduktivna, v popolnem nasprotju s finančno in ekonomsko logiko delovanja. Medtem ko na eni strani dohodek manjšine eksponentno narašča, na drugi strani veliki večini slabi. To neravnotežje izhaja iz ideologij, ki promovirajo absolutno avtonomijo trgov in finančne špekulacije, s tem, da zanikajo pravico držav za skrb in kontrolo nad javnim dobrim. Tako se vzpostavlja nova nevidna tiranija, včasih celo virtualna, ki enosmerno in brez priziva vsiljuje svoje zakone in pravila. Zadolževanje in kreditiranje oddaljuje države vstran od njihove realne ekonomije in državljanom zmanjšuje njihovo realno kupno moč. Vsemu temu se še dodatno pridružuje razbohotenje korupcije in sebičnih davčnih utaj, ki so dobile svetovne dimenzije. Volja do moči in posedovanja je postala brezmejna”.

Kratek povzetek »Osnutka sistemskega načelnega mnenja« Komisije za preprečevanje korupcije, št: 242-1080/2011-54 01004, datum: 3.10.2013

FIHO je pravna oseba javnega prava, ustanovljena z namenom, da v javnem interesu razporeja javna finančna sredstva invalidskim in humanitarnim organizacijam, namenjena uresničevanju posebnih pravic invalidov in izboljšanju kakovosti življenja drugih oseb, ki so do teh sredstev po zakonu upravičene. Za ta namen FIHO v povprečju razpolaga z okoli 20 do 22 MIO EUR javnih sredstev letno, ki jih država zagotavlja iz dejavnosti Loterije Slovenije.

Posebna skrb države za invalide se kot javni interes pri dejavnosti FIHO kaže tudi v tem, da bi moralo razporejanje javnih sredstev potekati zakonito, enakopravno, transparentno, gospodarno, pravično in pošteno do vseh upravičencev. Invalidske organizacije, ki so prejemnice javnih sredstev, bi prav tako morale s temi sredstvi ravnati v skladu z javnim interesom, da na gospodaren in smotrn način prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja kar največjega števila invalidov. Tako bi moralo tudi sofinanciranje naložb invalidskih organizacij pri nakupu nepremičnin služiti javnemu interesu in uresničevanju posebnih pravic invalidov, glede na 52. člen Ustave RS.

Preprečitev nezakonitega razdeljevanja sredstev FIHO v Domu dva topola

Spoštovani, z uradnim dopisom apeliram na vašo komisijo, da vsaj letos prepreči neformalno in nezakonito razdeljevanje sredstev FIHO s strani nekaterih invalidskih organizacij, ki to počnejo v imenu in pod okriljem pravno-formalno neobstoječega subjekta NSIOS, še preden se ta dejansko zgodi; 19. in 20.11.2013. Tri leta zapored vam prinašam video gradivo in dokumente, ki nesporno dokazujejo, da se v Domu dva topola v Izoli, ki je v lasti Društva distrofikov Slovenije, sestajajo invalidske organizacije, ki na vsakoletnem javnem razpisu FIHO začuda pridobijo (ali bolje si dodelijo) največ javnih namenskih sredstev. Še več, udeleženci tega srečanja so hkrati tudi člani pristojne Komisije za razdeljevanje sredstev invalidskim organizacijam; se pravi sami sebi dodelijujejo večino razpoložljivega denarja. Nesporni dokaz mojih trditev so tudi vsakokratni izidi dodeljenih sredstev posameznim organizacijam na letni ravni (dovolj je pogledati na spletno stran). Razvidno je, da se sredstva delijo po istem ključu, torej po procentih in ne glede na veljavne kriterije in merila FIHO. Ocenjevanje pristojne Komisije je zgolj farsa, t.i. usklajevanje na principu vzajemnosti in solidarnosti pa dejansko poteka med petimi ljudmi, ponoči, ko večinoma udeležencev že sladko spi.

Šokantna novica. Nezaslišano, grozno, neverjetno, ampak kot kaže gre za resnično že izvršeno dejstvo, ki govori napredujočem EU totalitarizmu. Novico smo zasledili na različnih italijanskih spletnih straneh in jo povzemamo. Grška vlada je pred nekaj dnevi, natančneje 24. oktobra, v Kazenskem zakoniku sprejela amandma, po katerem vsaka oseba, ki se zoperstavi ali izraža nestrinjanje z ukrepi proti državam članicam oz. zunanjo politiko Evropske unije, kritiko organizacijam ali osebam, ki delajo v EU, kaznuje z zaporom do dveh let.

No, pa smo dobili še eno zanimivo finančno-ekonomsko novico, ki nas lahko resno zaskrbi. Morda pa nekatere druge celo grenko nasmeji, če vemo kako se finančni sistem vrti; če poznamo logiko na kateri temelji in strategije kako se neprestano reproducira s tem, ko nas zadolžuje, nas seveda obenem zasužnjuje.

Mednarodni denarni sklad (IMF) pod vodstvom Christine Lagarde in z njeno vojsko nadobudnih ekonomistov v svojem nekakšnem mesečnem poročilu z dne 13.10.2013 “Fiscal Monitor” na strani 49 podaja idealen recept za rešitev problema javnega dolga.

Pismo pooblaščenki za dostop do informacij javnega značaja Ga. Nataši Pirc Musar

Informacije javnega značaja – Izigravanje FIHO

Spoštovani!

Večkrat smo se kot medij in tudi kot zainteresirani posamezniki zamanj obračali na vaš urad s prošnjo za posredovanje in pomoč v okviru vaših pristojnosti. Predvsem glede dostopnosti na javnih sejah Sveta FIHO, saj se le-te odkar je direktorovanje nastopil Štefan Kušar zaprte za javnost, in sicer celo z varnostno službo fizično prepreči vstop novinarjem in zainteresirani javnosti; vse to brez pravno-formalne utemeljitve, zgolj sklicujoč se na interni pravilnik, ki pa je podrejen akt. Prav tako tudi odgovori, ki jih kot medij s strani FIHO prejemamo v odgovor so zelo pomanjkljivi, oziroma ne odgovarjajo na naša vprašanja. Primer tega je lahko “odgovor”, da je dostopnost fotografij nadzora v spornem skladišču Društva distrofikov Slovenije, ki je tudi v obravnavi KPK avtorsko delo in torej nedostopno za vpogled; kar je seveda povsem absurdna trditev, saj gre za nadzor, ki ima namen preverjanje transparentne namenske in smotrne porabe javnih sredstev.