Gregor Hrovatin

Na splošno velja, da so podjetniki dragi. Pridejo in ti poleg materiala (ob katerega cene se – zanimivo – redkokdo obregne) za pol ure dela zaračunajo 35 €. Tudi meni se je to zdelo dosti, dokler nisem sam postal podjetnik. Vrednost svojega dela sem izračunal, da ne bi imel težav pri oblikovanju (in zagovarjanju) cen svojih storitev. Pa poglejmo rezultate!

Koliko ur na mesec delamo?

Nekoč v preteklosti je skupina sumljivih uradnikov kdo ve katerega ministrstva izračunala, da poln delovni čas povprečno obsega 22 dni oz. 176 ur na mesec. Pa je temu res tako?

Kdor ima 8-urni delavnik in dela 5 dni na teden, ima v letu 232,04 delovnih dni. Od 365,25 dni, kolikor jih ima leto, je treba namreč odšteti sobote in nedelje, praznike, ki niso med vikendom, in seveda 20 dni dopusta. Če to delimo z 12, ugotovimo, da ima mesec zgolj 19,33 delovnih dni. Povprečno mesečno število ur, ki jih tak delavec prebije na delovnem mestu je 8 krat toliko, torej 154,69, če seveda ne zanosi, zboli ali vzame katerega izmed ostalih dopustov (rojstvo otroka, lastna poroka, smrt bližnjega sorodnika, zagovor diplome …).

Kdor dela 6 dni na teden, ima še vedno 40-urno tedensko obvezo, ima pa zato 24 dni dopusta, kar mu, ko odšteje nedelje in praznike, ki niso v nedeljo, nanese 278,64 delovnih dni na leto – 23,22 dni na mesec. Zato pa je zaradi krajšega delovnega časa število ur skoraj enako kot pri tistem, ki ima proste vikende – 154,8.

Je kilometrina previsoka?

Imeti službeno in zasebno vozilo bi bil za povprečnega podjetnika luksuz. Obračunavanje kilometrine je torej edini način, da podjetnik stroške uporabe zasebnega vozila za potrebe službe, torej za potrebe servisiranja strank, strankam tudi zaračuna. Kako?

Strankam lahko zaračuna potne stroške na daljše razdalje, a če dela pretežno na terenu in se vozi od ene do druge, bi težko vsaki posebej obračunal njen delež. Predpostavimo torej, da na službeni dan prevozi 100 km. Uradna kilometrina znaša 0,37 €/km, torej 37 €/dan.

Se vam zdi uradna kilometrina previsoka? Hm …

Cena goriva je res zgolj približno 0,10 €/km. A kakšen znesek dobimo, če na 130.000 prevoženih km razdelimo: ceno vozila (18.000 €), kredit (2.000), 5 let vzdrževanja (registracija, zavarovanje, cestnina, tehnični pregled, servis, rezervni deli, čiščenje … 13.000) in ceno goriva (15.000)? Dobimo 0,37 €/km.

Koliko je torej vredna ura?

Recimo, da podjetnik dela 8 h/dan. A ves ta čas ni pri strankah oz. ne dela zanje. Mora namreč poskrbeti za birokracijo (dokumentacija, računovodstvo, maili, telefoniranje, sestanki s strankami in poslovnimi partnerji, oglaševanje, sejmi …) – 1,5 h. Mora se voziti ali kako drugače premikati (na delo, sestanke, kraj izvajanja storitev, izobraževanje, sejme, pošto, banko, računovodstvo, v trgovine …) – 1,5 h. Mora se izobraževati (iskanje in zbiranje informacij o strankah in poslovnih partnerjih, sledenje novostim, izpopolnjevanje na področjih dela, podjetniški tečaji …) – 1,5 h. V 8 urah ima tudi pravico do 30-minutnega odmora. Strankam torej vsak delovni dan v povprečju posveti zgolj 3 ure od 8, in zgolj te 3 ure jim lahko tudi zaračuna.

Poleg tega podjetnik ne dobi regresa za dopust. Prav tako ne dobi dodatka za delovno dobo in odpravnine, prevoza na delo in malice. Nihče mu ne plača izobraževanj, ki jih je dolžan opraviti, niti tistih, ki jih želi, ker mu koristijo pri delu.

Če si torej želi podjetnik v 58,03 urah plačanega dela na mesec prislužiti povprečno neto plačo (cca. 1.000 €), dvanajstino regresa za dopust (65,31) in dvanajstino štiridesetine odpravnine (13,89), ob tem pa obračunati službene potne stroške (787,30), poplačati socialne prispevke (699,57), odvesti davek na dohodek iz dejavnosti (217,85) in DDV (cca. 500), nabaviti oz. amortizirati pripomočke, ki jih potrebuje za delo (računalnik, mobitel, domena, pisarniški material, elektrika in voda, orodje, materiali … – 100), najeti in urediti delovne prostore (250), plačati računovodjo (150), se izobraževati (100) in oglaševati dejavnost (spletna stran, oglasi – 150), skupaj torej dobrih 4.000 €, mora na uro zaslužiti reci in piši 70 €.

Ko vam bo kak podjetnik naslednjič zaračunal 35 € za pol ure dela, se ne zmrdujte, ampak pošteno plačajte za pošteno opravljeno delo!

Prvič objavljeno 8. 10. 2010 na Vest.si.

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži