Gregor Hrovatin

Če bi bil tako vesoljno črnogled, nezaupljiv in zastrašen, kot so teoretiki zarot, bi jih videl kot zarotnike. Med seboj so si osupljivo podobni po zanimanjih, življenjskem slogu, načinu razmišljanja, pojasnjevanju svojih prepričanj, odnosu do vere in celo vrstnem redu navajanja zarot. So kot vojska klonov, enakomerno pomešanih med ljudi, ki se razlikujejo le po videzu, značaju in poklicu.

Če izvzamemo njihove teorije, so teoretiki zarot izjemno pronicljivi in zabavni sogovorniki, pošteni in zanesljivi ljudje ter dobri delavci. Pričujoče razčlenitve niti ne bi mogel napraviti, če ne bi v njihovi družbi preživel ogromno prijetnih ur. A prav zato, ker me njihova temna stran bega, sem jo sklenil vreči na ekran, kjer si jo lahko v miru ogledam …

Med ZANIMANJA teoretikov zarot vsekakor ne sodi leposlovje. Svojo zadnjo leposlovno knjigo so prebrali za domače branje v šoli. Običajno so podkovani v tej ali oni obrti in podrobno seznanjeni s strokovnim čtivom na tem področju. Poleg tega se vztrajno zažirajo v vse vrste knjig o duhovnosti: od dopolnilnih verskih spisov (v 'svete' knjige se praviloma ne poglabljajo) do vseh mogočih priročnikov za duhovno rast in dokumentarcev o duhovnem propadanju civilizacije. Za seboj imajo kar nekaj new age tečajev, neredko pa so 'mojstri' in takšne tečaje tudi vodijo.

Njihov ŽIVLJENJSKI SLOG je nestanovitnost. To so ljudje, ki menjujejo službe kot srajce, in se pogosto selijo – tudi v druge države, in to večkrat. Njihove zveze so kratke, redke ali pa vzdrževanju trajnega partnerskega odnosa posvečajo bolj malo pozornosti. Njihov lasten duhovni razvoj ima prednost pred prijatelji, partnerji in morebitnimi otroki. Radi so v naravi. Če imajo denar, si čim bolj na samem omislijo posestvo, kjer preživljajo čas v podrtiji, lopi ali šotoru, okoli sebe pa počasi zgradijo skladišče (smetišče) bolj ali manj neuporabnih reči.

NAČIN RAZMIŠLJANJA o 'višjih resnicah življenja' teh ljudi je zame nedojemljiv. Pravzaprav se od načina razmišljanja običajnih gorečih vernikov ne razlikuje v ničemer, razen v najbolj bistvenem – teoretiki zarot so praviloma izrazito nenasilni in ne verjamejo, da lahko nasilje karkoli reši. Za razliko od vernikov so torej nenevarni, in to jim je v velik prid. Se pa tudi zanje človeštvo deli na dobre, neumne in zle. Vsak človek je lahko samo ena od teh reči. Dobri so (pravilno) razsvetljeni in jih je zelo malo. Zli so skrivnostna skupina brezimnih stricev, ki delujejo v ozadju. Njihov delež znotraj človeštva je neopredeljiv. Pravzaprav se teoretiki zarot nikoli ne vprašajo, koliko jih je, kje živijo in kaj jih je privedlo do tega, da kar naprej ustvarjajo neizmerne količine zla v starih in novih oblikah. Večino človeštva sestavljamo neumni, nerazsvetljeni osebki, ki živimo v temi in se sploh ne zavedamo, da smo zgolj sredstva, s katerimi zlo širi svoj vpliv na svetu.

Pri POJASNJEVANJU SVOJIH PREPRIČANJ so teoretiki zarot milo rečeno nedosledni. Da bi lahko držale vodo, njihove terije namreč zahtevajo vključenost neznanskega števila zlih in skrajno neumnih ljudi. Vsi po vrsti morajo biti voljni s svojimi zlimi dejanji trajno onesposobiti telesne, duševne in družbene sposobnosti človeštva ter sposobnosti planeta, da temu človeštvu omogoča preživetje – torej pripravljeni uničiti tudi sebe in svet, na katerem živijo. Ko teoretikom zarot to omeniš (kar moraš storiti za vsako teorijo posebej), ti takoj postrežejo z razlogom, zakaj zlobneži to počnejo, ali z rešitvijo, ki te zlobneže izvzame iz vsesplošnega uničenja. Seveda so ti razlogi in rešitve še bolj neverjetni kot osnovne teorije, poleg tega pa so pogosto v nasprotju z njimi. Lep primer so tablete, ki naj bi zlobneže varovale pred strupi za spreminjanje vremena, kar je v nasprotju s teorijo zarote o zdravilih, ki bojda sploh niso zdravila, ampak strupi (več o tem v nadaljevanju).

V nasprotju s samim sabo je tudi njihov ODNOS DO VERE. Verni so, vendar zavračajo verske ustanove. Zavračajo verske ustanove, vendar zagovarjajo, če to ne gre, pa omalovažujejo ali zanikajo njihova zlodela. Spogledujejo se z drugimi verami, ki jih imajo za dosti manj pokvarjene, iz njih jemljejo, kar jim je všeč, ter te reči poljubno mešajo in nedosledno uporabljajo. Kljub nedodelani predstavi o božanskih bitjih in nespoštovanju ali celo nasprotovanju njihovim 'manj pomembnim' navodilom za uporabo življenja se jim zdi nepredstavljivo, da je lahko kdo neveren.

VRSTNI RED NAVAJANJA ZAROT pa je sledeč:

Pogovor, v katerem se teoretiki zarot razkrijejo, se praviloma začne s CHEMTRAILI. Omenijo jih sami, ponavadi v toku pogovora o vremenu. Najbrž je to priročna tema, s katero lahko potipajo, v katero od treh skupin ljudi se uvrščaš. Chemtraili po njihovem nedvomno delujejo, zanimivo pa je (meni, ne teoretikom zarot), da delujejo izključno škodljivo. Kjerkoli se pojavijo, sledi suša ali neurje. 'Zlobneži' svoje znanje očitno uporabljajo izključno v škodo izbranim pokrajinam, nikoli pa, da bi kateri od njih (npr. tisti, v kateri živijo) priskrbeli vreme, ugodno za kmetijstvo in turizem.

Chemtraile izdeluje FARMACEVTSKA INDUSTRIJA, ki jo drži skupaj sežeto zlo. Njeni izdelki so baje namenjeni uničenju kmetijskih pridelkov in korenitemu zmanjšanju števila ljudi na zemlji (kljub temu, da še vedno raste tako skokovito kot delnice farmacevtskih podjetij). Zdravila, kozmetika, prehranski dodatki in gensko spremenjena hrana, škropiva in gnojila, barve in premazi ter drugi izdelki naj bi načrtno kvarili naš imunski sistem, nas poneumljali in povzročali duševne bolezni, po najbolj skrajni teoriji celo spreminjali našo DNK in iz nas ustvarjali novo vrsto. Bolezni, ki naj bi jih farmacevtski pripravki zdravili, sploh ne obstajajo ali pa so neprimerno bolj blage, kot nas skušajo 'zlobneži' prepričati.

Posebno poglavje farmacije so CEPIVA. Ne le, da ne zdravijo, ampak naj bi bolezni povzročala. Teoretiki zarot se kar stresejo, ko jim omeniš cepljenje. Ne cepijo se in ne dajo cepiti svojih otrok, če jih imajo. Do neke mere priznajo velikanski upad števila obolelih, mrtvih in pohabljenih zaradi otroških bolezni, odkar obstaja cepljenje. So pa prepričani, da je to izključna zasluga izboljšanja bivalnih razmer. Cepljenje se je na to zgolj prilepilo in si pripisalo zasluge za nekaj, za kar jih nima. Poleg tega naj bi bile nekatere otroške bolezni, ki jih cepiva preprečujejo, izmišljene. Zakaj? Da bi lahko čim večjemu številu ljudi vcepili strupe, zaradi katerih se ne bodo upirali izkoriščanju.

Za vsemi zarotami namreč stoji SVETOVNA VLADA. Gre za skupino zlobnežev, ki obvladujejo ves svet: vsi samodržci, kralji, predsedniki, ministri in pomembnejši poslanci, župani, svétniki, nadzorniki, direktorji, šefi … v skoraj vseh državah sveta bi naj bili zgolj lutke, ki skačejo na vsak njihov migljaj ali pa so odstranjene. Svetovni vladarji se sami ne izpostavljajo, zato jih na uradnih voditeljskih položajih ni. Kako dosežejo vdanost in vestnost vseh teh raznolikih samoljubcev in oblastiželjnežev, ki po nam znanih podatkih skrbijo predvsem za lastne riti, je zame uganka. Uganka, na katero imajo teoretiki zarot pripravljen odgovor – farmacija.

Na eni strani teoretiki zarot farmaciji pripisujejo tako rekoč neskončne zmogljivosti, na drugi strani pa jih preveva popolno nezaupanje do ZNANOSTI. Pravzaprav ne popolno, kajti strojništvo je izvzeto. Številkam zaupajo in jih znajo obračati neprimerno bolje od povprečnih ljudi. Na stroje se zanesejo; vešče jih uporabljajo, znajo jih popravljati in nekateri tudi izdelovati. A vsa preostala znanost, najsibo naravoslovna ali družboslovna, je zgolj skupek bajk, namenjenih zavajanju človeštva. Ne vem, kje točno je po njihovem meja med strojništvom in bajeslovjem, kajti fiziki so kar naklonjeni – predvsem fiziki osnovnih delcev, ki je niti fiziki ne dojemajo najbolje. Naklonjeni so tudi ravno tako zapleteni astrologiji, astronomija, iz katere le-ta izhaja, pa je zanje čisto bajeslovje. Čeprav nikjer ne padejo dol, sprejemajo, da je Zemlja okrogla. Geografija je torej sprejemljiva, geologija pa ne. Glede družboslovja so stvari dosti bolj jasne – vse je načrtna laž in nič ne deluje. Najbrž prav zato bolj zaupajo samooklicanim dvigovalcem zavesti, ki so znanje črpali iz lastnih izkušenj in mogoče kakšnega skrivnostnega učitelja, kot strokovnjakom za duševne zadeve, ki neprestano črpajo iz bazena 'laži' mnogoštevilnih dušeslovcev in vanj prispevajo svoje 'laži'.

Celotna uradna ZGODOVINA človeštva je za teoretike zarot laž. No, zadnjih nekaj tisoč let teh pametnjakovičev niti malo ne zanima. Zanje se vse skupaj začne s piramidami, ki so bojda dosti starejše, kot so, zgradili pa so jih Vesoljci. Zakaj? Menda so počele nekaj, kar je bilo za njih pomembno; to nekaj pa se od teoretika do teoretika zarot razlikuje. Bolj gremo v preteklost, bolj se njihove razlage razlikujejo. Nekateri trdijo, da ljudje že desetine ali celo stotine milijonov let skakljamo po svetu v nespremenjeni obliki, drugi pa, da smo tu le zadnjih nekaj tisoč let, torej približno toliko kot piramide.

Obojim je skupno to, da nismo podvrženi RAZVOJU VRST in da nismo del živalstva na tem planetu. Razvoj vrst je seveda znanstvena bajka. Človeška DNK je imela menda za razliko od vsega preostalega tukajšnjega življa trojno, ne dvojno vijačnico. Vesoljci, zlobneži oz. vesoljski zlobneži so nam eno tretjino ukradli in tako zmanjšali naše sposobnosti na to, kar zmoremo zdaj. Ali pa so nas pohabili kako drugače. Pripeljali so nas sem in nas tu pustili. Zakaj? I, da bi nas izkoriščali, seveda.

Za razliko od verskih vernikov so teoretiki zarot dosti bolje seznanjeni s tem, kar zagovarjajo. S hitrimi odgovori zmorejo odbiti dosti več utemeljenih dvomov. Za razliko od verskih bajk so njihove teorije dosti manj neverjetne (a še vedno neverjetne) in premorejo tudi kakšno zrno resnice.

Chemtraili so možni in morda kje s spuščanjem raznih snovi v ozračje tudi res preizkušajo možnosti vplivanja na vreme. Farmacevtske izdelke ustvarjajo družbe, ki jim je – v skladu z lastnimi papirji in zakoni držav – bolj pomembno skrbeti za dobičke lastnikov kot za zdravje ljudi. V glavnem se to dvoje pokriva, a kadar se ne, zdravje potegne krajšo. Cepiva občasno povzročajo neželene odzive (a bolezni, ki jih preprečujejo, povzročajo še hujše). Na svetu so nedvomno mnogi bogataši, ki vplivajo na odločitve vladarjev, da bi tako še bolj obogateli. Znanost je omejena; marsičesa ne ve in marsičesa s svojimi postopki ne more pojasniti. Zgodovino vedno pišejo zmagovalci, izključno ljudje, predvsem beli in v glavnem moški, torej je prilično pristranska, poleg tega pa je polna lukenj, kadar ni nihče ničesar pisal. Tudi razvoj vrst ima luknje (sicer pa drži in mi smo po vseh telesnih in duševnih znakih onkraj vsakega dvoma čisto navadni Zemljani, živali in opice).

Domnevam, da se seznam zarot po vstopu Vesoljcev nadaljuje, a tu je skrajna točka, do katere sem s svojo okrnjeno vijačnico zmogel razpravljati s kakšnim teoretikom zarot, preden sem odnehal. Upam, da je v teh primerih držal tisti pregovor, da pametnejši odneha. Če nisem pametnejši in imajo teoretiki zarot prav, potem živimo v čisto pravi grozljivki …

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži