Gregor Hrovatin

Za babice in dedke,

žalostne, osamljene

in prepuščene smrti …

o

1. Normalna vlada ravna v skladu z ustavo, zakoni, akti, predpisi, načeli dobrega gospodarjenja in pravili lepega vedenja.

2. Normalna vlada upošteva delitev oblasti. Na vodilna in odločujoča delovna mesta zaposluje ustrezno izobražene in izkušene strokovnjake ob nujnem strinjanju večine njihovih bodočih sodelavcev. Ljudi razrešuje samo, če kršijo ustavo, zakone, akte, predpise, če oškodujejo premoženje ustanove ali izgubijo zaupanje večine sodelavcev.

3. Normalna vlada javno objavlja vse podatke o svojem delovanju ter pravočasno, jasno, izčrpno, nedvoumno in vljudno odgovarja na vprašanja novinarjev in posameznikov. Tajni ostanejo le podatki, nujni za nemoteno zakonito delovanje tajnih služb, policije in vojske, za zagotavljanje varnosti in zaščito zasebnosti.

4. Normalna vlada je dobronameren servis državljanov ter tujih delavcev, turistov in prosilcev za azil. Zagotavlja jim zadovoljitev osnovnih življenjskih potreb in omogoča razvoj lastnih potencialov v korist družbe.

5. Normalna vlada ravna dolgoročno. Država in državljani morajo imeti v primeru možnih in predvidljivih naravnih ali družbenih sprememb zagotovljen dostop do osnovnih življenjskih dobrin, surovin in energije. Posegi v naravno okolje morajo biti strokovno utemeljni, škoda pa nadomeščena.

-

Janšizem je delovanje trenutne vlade RS, ki namerno in načrtno:

- ravna v nasprotju z vsemi petimi točkami;

- onemogoča starostnikom dostop do ustreznih zdravstvenih storitev, ki jih sicer omogoča drugim skupinam prebivalstva;

- žali, kleveta in ustrahuje posameznike in skupine zaradi izraženega nestrinjanja, poklica in drugih osebnih okoliščin ter ustvarja razdor med ljudmi;

- omogoča okoriščanje bogatih in vplivnih za ceno tega, da smo vsi ostali zdravstveno in ekonomsko ogroženi;

- izkazuje težnjo po uničevanju naravnega okolja.

o

Ta vlada je v vseh ozirih nesposobna, škodljiva, neprijetna in nevarna. Prizadevanje, da odstopi, je državljanska dolžnost vseh prebivalcev Slovenije, ki nismo sebični in koristoljubni člani ali podporniki vladnih strank. Prizadevanje, da janšizem odstopi – in nikoli več ne nastopi –, je nuja, če želimo živeti to, čemur se pravi »normalno življenje«.

Zato kolesarim. In zdi se mi, da nisem edini …

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži