Gregor Hrovatin

1. Cena je vrednost vloženega dela. Ni prihodkov iz premoženja.

2. Prihodka sta univerzalni temeljni dohodek in plačilo za delo.

3. Osnovna urna postavka je za vse enaka. Dodatki so enotni in predpisani.

4. Delovni čas je preostanek časa, ko človek polno odživi zasebno življenje.

5. Vsi vpleteni odločajo, kaj narediti. Sproti določajo in razrešujejo izvajalce.

6. Sodelavci so enakovredni. Vodje so skrbniki delovnih postopkov in odnosov.

7. Zagotavljamo kakovost, trajnost in naravnost izdelkov in storitev.

8. Zagotavljamo si samozadostnost.

9. Zagotavljamo si zdravo življenjsko okolje.

10. Zagotavljamo si zadovoljitev potreb in razvoj potencialov.

o

Razlaga

1. Cena izdelka ali storitve je vrednost vloženega dela. Delo je: izdelava ali izvedba + pridobivanje, priprava in vzdrževanje surovin, pripomočkov in nepremičnin, hramba, dostava in prodaja + predpisan delež za nepredvidene stroške in razvoj + predpisan davek za javne storitve. Povpraševanje ne vpliva na ceno. Ni prihodkov iz premoženja. Oddajanje premoženja – denarja, nepremičnin, strojev in delovnih pripomočkov – je delo.

2. Prihodka sta univerzalni temeljni dohodek in plačilo za delo. Prvi pokriva osnovne življenjske potrebe, drugo zagotavlja človeka vredno življenje. Skupaj z davki poganjata kroženje denarja.

3. Osnovna urna postavka je za vse enaka. Ure opravljanja težjih, nevarnejših in zahtevnejših del so krajše. Prevoz na delo in z dela ter nočitve v kraju opravljanja dela štejejo kot delovni čas. Dodatek za oddaljenost od doma, začasnost, odgovornost in uspešnost dela so enotni in predpisani.

4. Delovni čas je preostanek časa, ko človek polno odživi zasebno življenje.

5. O tem, kaj narediti, odločajo ali vsi vpleteni po načelu »ena oseba – en glas« ali voljeni odposlanci po načelu »kolikor volilcev – toliko glasov«. Vpleteni oziroma odposlanci sproti določajo in razrešujejo posameznike, ki vodijo izvajanje posameznih nalog in zanj nosijo odgovornost. Vsak volilec lahko odposlancu kadarkoli odreče svoj glas in ga nameni drugemu.

6. Vsi sodelavci so enakovredni. Vodje so skrbniki delovnih postopkov in odnosov. V primeru nesoglasja o primeru odločajo vsi vpleteni oziroma njihovi odposlanci ali sodišče.

7. Zagotavljamo največjo možno kakovost, trajnost in naravnost izdelkov in storitev.

8. Zagotavljamo si čim večjo in vseobsegajočo samozadostnost čim manjših upravnih enot.

9. Zagotavljamo si zdravo življenjsko okolje. Posegi v naravo so okoljsko vzdržni.

10. Zagotavljamo si razmere, v katerih ima vsak človek zadovoljene fiziološke potrebe, v katerih je ljubljen, cenjen, vpliven, družbeno koristen in kjer je vsem v čast in veselje, da drug drugemu omogočamo razvoj lastnih potencialov.

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži