Marijan Gerdej

Marijan Gerdej, študiral teologijo na ljubljanski univerzi v Ljubljani in Mariboru in diplomiral pri profesorju dr. Karlu Bedernjaku iz moralne teologije, a sem diplomo vrnil. Ukvarjal sem se z arhiviranjem in arhivistiko, najprej v Železarni Ravne na Ravnah na Koroškem, nato pa v Pokrajinskem arhivu Maribor, kjer sem dosegel naziv arhivski svetovalec.

V prostem času sem se ljubiteljsko ukvarjal z zborovodstvom in s petjem pri številnih zborih. Ukvarjam se tudi s pisanjem (poezija, proza, strokovni prispevki). Od leta 2013 sem v pokoju.

UDK:

Izvleček

Marijan Gerdej, KJE JE DRUGA BOŽJA ZAPOVED. Izvirnik v slovenščini, izvleček v slovenščini in angleščini, povzetek v angleščini.

Druga božja zapoved je izbrisana iz desetih božjih zapovedi in se ne prikazuje na umetnostnih izdelkih na dveh Mojzesovih tablah in je kateheti niti ne poučujejo pri verouku. Zaradi tega je nastalo na svetu ogromno malikov, kar je sicer Bog v desetih zapovedih prepovedal, a ga hudobni ljudje niso poslušali, saj so zapoved izbrisali. Iz tega se vera v Boga obrača vedno bolj stran od Boga, – na žalost nikamor drugam kot k satanizmu. In to je spet ena vrsta bogokletja, ki ga ljudje delamo do Boga Očeta.

UDC:

Abstract

Marijan Gerdej, WHERE IS THE SECOND COMMANDMENT. Original in Slovenian, abstract in Slovenian and English, summary in English.

The second commandment is erased from the ten God commandments and it do not be represent on artistic products of two Moses tables, however, also catechists do not learn it at religious teaching. Therefore originated many idols in the World, however, the idols on Earth the God has forbidden, but the malicious people did not listened the God, while they the second commandment have been erased. Also because of that believe to the God turns round away of the God to the Satanism. And that is only line of the blasphemy that is done to the Father of God by people.

Uvod

Ko sem se pred leti še kot otrok učil verouk, nam je katoliški kaplan takole predstavil božje zapovedi, ki jih je Mojzes na dveh tablah prinesel izraelskemu ljudstvu z gore: 1. veruj v enega Boga, 2. ne skruni božjega imena, 3. posvečuj Gospodov dan, 4. spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel in ti bo dobro na zemlji. In tako naprej. Tudi dandanes je besedilo v rimo katoliškem katekizmu isto,[1] a pravega besedila zato katoliški kateheti ne poučujejo.[2]

Mojzes naj bi bil prinesel besedilo desetih božjih zapovedi z gore na dveh tablah. Na prvi tabli – tako so katoliški kateheti razlagali – naj bi bile tri zapovedi, ki se nanašajo na Boga, na drugi tabli pa je bilo sedem zapovedi, ki so se nanašale na človeka.

Če pa beremo biblijo ali sveto pismo stare zaveze, pa pridemo do drugačnega besedila. Besedilo desetih božjih zapovedi kot je v bibliji zapisano, se nahaja na dveh mestih; prvič v drugi Mojzesovi knjigi in drugič v peti Mojzesovi knjigi. Besedili sta si enaki.[3]

Deset božjih zapovedi

V dvajsetem poglavju druge Mojzesove knjige se nahaja besedilo desetih božjih zapovedi.[4] Poleg dobesednega prepisa iz biblije, navajam tudi zapis, ki ga najdete dandanes tudi na spletnih straneh,[5] čeprav se besedila v različnih izdajah biblije zelo razlikujejo, kar je sploh posebna farsa. Besedilo desetih božjih zapovedi kot je zapisano v bibliji in kot je zapisano tudi drugod, ni enako temu besedilu, ki ga vsiljujejo, tako kateheti pri poučevanju verouka kot v katekizmu in v drugi katoliški literaturi.

Nerazumljivo je, zakaj je izpuščena druga božja zapoved, ki govori o tem, da človek naj ne ima drugih bogov poleg Boga Očeta, svojega stvarnika. Ta zapoved je izredno pomembna. Zakaj jo je Bog dal in čemu so jo izbrisali in kdo jo je zbrisal, me tukaj ne zanima. Podajam samo dejansko stanje, saj bi morale biti na prikazu Mojzesovih tabel zapisane štiri božje in šest človeških.

Druga božja zapoved

Besedilo desetih božjih zapovedi si lahko sami ogledate in ga primerjajte s tistim, kar ste se naučili pri verouku. Tu pa bom navedel le besedilo druge božje zapovedi, ki ga katoliški kateheti izpuščajo. Pri tem ne vem, kateri izraz naj za to izpuščanje ali opuščanje napišem: ali je bilo to narejeno zavestno in zakaj, ali nalašč zaradi gradnje toliko cerkva z milijoni svetniki in rezanih podob, ki so jih izdelovali v preteklih stoletjih in seveda še danes razni (ne)umetniki, ali pa je bilo še kaj drugega vzrok, da se katoliki tej zapovedi izogibajo.

Besedilo druge božje zapovedi je naslednje:[6]

Ne imej drugih bogov poleg mene! 4 Ne delaj si rezane podobe, tudi ne kakršne koli podobe tega, kar je zgoraj na nebu in kar je spodaj na zemlji ali kar je v vodah pod zemljo. 5 Ne moli jih in jim ne služi! Kajti jaz, Gospod, tvoj Bog, sem ljubosumen Bog, ki pokorim krivdo očetov na sinovih do tretjega in četrtega rodu tistih, ki me sovražijo, 6 izkazujem pa milost do tisočerega rodu onih, ki me ljubijo in moje zapovedi spolnjujejo.

V tej božji zapovedi je prepoved malikovanja.[7] Malikovanja v katolicizmu pa je ogromno oziroma največ. Že če pogledamo cerkvene stavbe, ki so posejane povsod po najlepši slovenski pokrajini, kjer nekatere niso niti estetske inmotijo, da ne govorimo o vsebini kipov in podob znotraj teh cerkva, kjer je napravljenih milijarde raznih podob (govorim o vseh cerkvah na svetu), pa ne le tako imenovanih svetnikov, ampak tudi Boga, njegovega sina in njegove matere Marije in tako dalje. Gre za »rezane podobe«, kar je zgoraj na nebu in kar je spodaj na zemlji, ki jih je Bog prepovedal. In vse te milijardne podobe človek moli, namesto da bi molil svojega Gospoda, Boga Očeta. Saj je celo posebej zapovedano, kako se to dela: »Tudi kadar molite, ne bodite kakor hinavci. Ti namreč radi molijo stojé po shodnicah in križiščih, da se kažejo ljudem. … Kadar pa ti moliš, pojdi v svojo sobo, zapri vrata in moli k svojemu očetu, ki je na skritem.[8] In tvoj Oče, ki vidi kar je skrito, ti bo povrnil. Pri molitvi pa ne blebetajte, kakor pogani, ki mislijo, da bodo uslišani, če bodo veliko govorili« (Mt 6, 5-8). Zanimivo je, da Jezus ni nikoli učil, naj delamo cerkvene stavbe, kjer da bi se naj molilo, ampak je pokazal, kako in kje naj molimo. Sam se je tudi izogibal shodnicam in je hodil od hiše do hiše, od vasi do vasi in tam delal čudeže.

Iz tega napačnega pojmovanja ali pa zaradi brisanja te zapovedi, so vsa stoletja gradili stavbe in kipe Boga in svetnikov: ljudi so silili, da so morali z lastnimi žulji graditi stavbe in častiti kipe in podobe, ki so jih proti drugi božji zapovedi naredili. Čeprav je Bog prepovedal graditi rezane podobe in čeprav je Jezus pokazal, kako in kje naj človek moli, so to imenovani duhovniki delali ravno obratno: silili so ljudi, da so delali kot hinavci, ne le v molitvi, ampak tudi v gradnji svetišč, ki nikakor niso svetišča, ampak le podoba lastne človeške dejavnosti in znanja.[9] Koliko dela in žrtev, ki jim lahko rečemo tlačanska, so morali ljudje pred nami opravljati za izmišljotine župnikov ali kot so se sami poimenovali duhovniki, zato ni čudno, da je veliko ljudi odpadlo od katolištva, ker so (s)poznali božjo zapoved, da si človek ne sme delati rezane podobe in ničesar, kar bi imelo obliko tega, kar je zgoraj na nebu, spodaj na zemlji ali v vodah pod zemljo.

Oblika Mojzesovih tabel

Pri verouku so nas katoliški kateheti učili in še dandanes učijo, da je Mojzes prinesel z gore Sinaj, na katero je lahko stopil le sam, čeprav je odšel na goro s svojim služabnikom Jozuetom,[10] saj bi bili drugi umrli,[11] deset božjih zapovedi na dveh kamnitih tablah.[12] Razlagajo, da so na prvi tabli tri zapovedi, na drugi pa sedem. Tri zapovedi, da so božje, to pomeni, da se nanašajo na Boga, kar mora človek delati glede do Boga, drugih sedem pa se nanaša na človeka.

Tako lahko vidite še danes na raznih podobah, ki jih v cerkvah držijo na sebi razni angeli,[13] da je na prvi tabli troje zapovedi, na drugi pa sedem. Če bi bili pošteni do Boga, bi morale biti upodobljene na prvi tabli štiri božje zapovedi,[14] in na drugi šest.[15] Tako pa se zdi, da so zelo pomembno drugo zapoved – izbrisali! In nas kateheti pri verouku niso nekdaj učili in še sedaj ne, še manj pa teologi na fakultetah ne učijo, da si človek ne sme delati »rezane podobe in ničesar, kar bi imelo obliko tega, kar je zgoraj na nebu, spodaj na zemlji ali v vodah pod zemljo«. Tega dejanja teologov ni mogoče razumeti in s tem seveda tudi ne cerkve. Prav tako ni mogoče razumeti podajanja teološkega znanja ljudem, da človek ni več kristjan, ne katolik, ne musliman, ne žid in ne budist, če zaide v zločin. Tukaj so si ateisti in katoliki enaki: oboji lažejo in nam hočejo z lažjo zapovedati resnico, kar je pa največji zločin. Zakaj tudi tu lažejo in niso dosledni božjemu sinu Jezusu, ne vem in prepuščam vam, da si odgovorite na to.

Nekatere posledice brisanja druge božje zapovedi

Prav gotovo so posledice neizpolnjevanja in zanemarjanja druge božje zapovedi strahotne. Najprej težaško in mučno delo ljudi, ki so morali postavljati zgradbe, celo visoko na gorah.[16] V Sloveniji imamo ogromno cerkva visoko v hribih in v gorah, ki dandanes nikomur ne služijo, predstavljajo pa kvečjemu nove stroške, ko ljudje, spet napačno zavedeni, vzdržujejo te cerkve kot kulturne spomenike.[17] A če pogledate vsebino notranjosti teh cerkva, se vse prav gotovo v večini primerov ne morejo niti malo potegovati za kak kulturni spomenik, ker so napačno in neumetniško tako označene, tako od cerkve kot od državnih (kulturnih?) ustanov, če vzamemo zgolj ta dva vidika.

Po drugi strani pa je ves svet poln cerkva, ki so postavljene v navskrižju z božjo zapovedjo. Ogromno je cerkva, ki so bile narejene v tem ali onem slogu. Nekatere naj bi bile umetnine, a ogromno je umetnostnih izmečkov, čeprav razno razni »umetnostni« zgodovinarji in še bolj razni turistični vodiči neukemu ljudstvu razlagajo velikanski umetnostni (?) pomen. Po drugi strani pa je res, da si tudi tiste stavbe, ki imajo umetnostni pomen, ogleda le malo ljudi,[18] to so večinoma turisti, večina pa res nima nič od kakšne sikstinske kapele ali pa od te ali one cerkve, ki so razsejane po svetu. Končno pa tudi nikjer v evangelijih ali v Jezusovem nauku ni rečeno, da je zveličanje odvisno od teh stavb ali umetnin, nasprotno pravi Jezus, kadar pa ti moliš, pojdi v svojo sobo in tam moli svojega Boga, je rečeno. In Bog te bo slišal. Ni čuda, da je tudi zaradi te božje zapovedi, ki so jo črtali, toliko zla in gorja na svetu. A o tem kdaj drugič.

Menim, da sem tu podal samo nekatere posledice brisanja druge božje zapovedi, več jih bo lahko našel vsak, kdor misli in razume božjo zapoved in živi po njej. Na žalost se je človeštvo res razvijalo v napačno smer, ki je gradilo toliko svetišč, v katerih pa prav gotovo ni Boga. Ostali smo v hudobnosti, čeprav je Bog odšel z Zemlje prav zaradi tega. In to hudobnost kažejo maliki, ki jih je Bog že v stari zavezi prepovedal, kaj šele v evangelijih, človeštvo jih pa dela in gradi kot da te zapovedi ne bi bilo.

Summary

Where is the second commandment?

When I was learning before many years ago the belief and religion, had the Catholic teacher represented us the Ten Commandments like: 1. Believe in one God, 2. don’t violate the God’s name, 3. Hallow the God’s day, 4. Respect the father and mother, and so on other Ten Commandments. However, the text of second commandment was at that time and is also today not more seen in the catechism of Roman Catholic Church, while the teacher of religion (catechists) and theologians does not teach the children and students at religion lessons about second commandment till nowadays. However, the commencement is seen to be erased. Therefore mankind had built many churches and statues of saints in contrary of God’s commandment and priests and other in Catholic Church hustle the believers to build churches in mountains and offer their money and work just to say for nothing. The believers had done that because of salvation, what is the nonsense of Jesus faith. However many of cultural churches and statues of saints have no cultural mission but a believer can’t pray before those monsters. I think that I put only some consequences of cleaning and wiping of second commandment, more of them will find everyone who live according to God will and respects and honours God’s commandments as they are seen in the Old testament.♦[1] Tukaj je prepis »katehetskega obrazca« iz rimo-katoliškega katekizma: 1. Veruj v enega Boga! 2. Ne skruni božjega imena! 3. Posvečuj Gospodov dan! 4. Spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel in ti bo dobro na zemlji! 5. Ne ubijaj! 6. Ne nečistuj! 7. Ne kradi! 8. Ne pričaj po krivem! 9. Ne želi svojega bližnjega žene! 10. Ne želi svojega bližnjega blaga! In kje je prava druga zapoved, ki se v bibliji glasi: Ne imej drugih bogov poleg mene! Ne delaj si rezane podobe, tudi ne kakršne koli podobe tega, kar je zgoraj na nebu in kar je spodaj na zemlji ali kar je v vodah pod zemljo. Ne moli jih in jim ne služi! Kajti jaz, Gospod, tvoj Bog, sem ljubosumen Bog, ki pokorim krivdo očetov na sinovih do tretjega in četrtega rodu tistih, ki me sovražijo, izkazujem pa milost do tisočerega rodu onih, ki me ljubijo in moje zapovedi spolnjujejo. Ta zapoved pa se zdi kot da so jo zbrisali in je nikjer ne poučujejo, najmanj pa pri verouku.

[2] Se vam opravičujem, če se kje ponavljam. To sem naredil zato, da še enkrat poudarim, da delamo napačno, hudobno in proti božji volji že vsaj dva tisoč let. Ni čuda, da je Bog odšel z zemlje, ker smo hudobni.

[3] Uporabljeno je Sveto pismo stare in nove zaveze, ekumenska izdaja z novim prevodom Nove zaveze, Svetopisemska družba Slovenije, Ljubljana 1995.

[4] 2 Mojzesova knjiga, 20. poglavje, od 1 do 17 (Sveto pismo stare in nove zaveze. Ekumenska izdaja z novim prevodom Nove zaveze. Svetopisemska družba Slovenije, Ljubljana 1995): 2 »Jaz sem Gospod, tvoj Bog, ki sem te izpeljal iz egiptovske dežele, iz hiše sužnosti. 3 Ne imej drugih bogov poleg mene! 4 Ne delaj si rezane podobe, tudi ne kakršne koli podobe tega, kar je zgoraj na nebu in kar je spodaj na zemlji ali kar je v vodah pod zemljo. 5 Ne moli jih in jim ne služi! Kajti jaz, Gospod, tvoj Bog, sem ljubosumen Bog, ki pokorim krivdo očetov na sinovih do tretjega in četrtega rodu tistih, ki me sovražijo, 6 izkazujem pa milost do tisočerega rodu onih, ki me ljubijo in moje zapovedi spolnjujejo. 7 Ne skruni imena Gospoda, svojega Boga! Kajti Gospod ne bo pustil brez kazni njega, ki skruni njegovo ime. 8 Pomni, da boš posvečeval sobotni dan! 9 Šest dni delaj in opravljaj vsa svoja dela! 10 Sedmi dan pa je sobota za Gospoda, tvojega Boga: ne opravljaj nobenega dela ne ti ne tvoj sin, ne hči ne hlapec ne dekla ne živina ne tujec, ki biva znotraj tvojih vrat! 11 Kajti v šestih dneh je Gospod naredil nebo in zemljo, morje in vse, kar je v njih; sedmi dan pa je počival; zato je Gospod blagoslovil sobotni dan in ga posvetil. 12 Spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel v deželi, ki ti jo dá Gospod, tvoj Bog! 13 Ne ubijaj! 14 Ne prešuštvuj! 15 Ne kradi! 16 Ne govori krivega pričevanja zoper svojega bližnjega! 17 Ne želi si hiše svojega bližnjega; ne želi žene sovjega bližnjega ne hlapca ne dekle ne vola ne osla in ničesar, kar je tvojega bližnjega!« Enako besedilo se nahaja še enkrat in sicer v peti Mojzesovi knjigi, poglavje 5, 6 – 21.

[5] Tukaj je prepis desetzih zapovedi iz Svetega pisma, Slovenski standardni prevod:

  1. Jaz sem GOSPOD, tvoj Bog, ki sem te izpeljal iz egiptovske dežele, iz hiše sužnosti.
  2. Ne imej drugih bogov poleg mene! Ne delaj si rezane podobe in ničesar, kar bi imelo obliko tega, kar je zgoraj na nebu, spodaj na zemlji ali v vodah pod zemljo! Ne priklanjaj se jim in jim ne služi, kajti jaz, GOSPOD, tvoj Bog, sem ljubosumen Bog, ki kaznujem krivdo očetov na sinovih do tretjega in četrtega rodu tistih, ki me sovražijo, in izkazujem milost do tisočega rodu tistih, ki me ljubijo in moje zapovedi spolnjujejo.
  3. Ne skruni imena svojega GOSPODA, svojega Boga, kajti GOSPOD ne bo pustil brez kazni tistega, ki po nemarnem izgovarja njegovo ime!
  4. Spominjaj se sobotnega dne in ga posvečuj! Šest dni delaj in opravljaj vsa svoja dela, sedmi dan pa je sobota za GOSPODA, tvojega Boga: ne opravljaj nobenega dela, ne ti ne tvoj sin ne hči ne hlapec ne dekla ne živina ne tujec, ki biva znotraj tvojih vrat! Kajti v šestih dneh je GOSPOD naredil nebo in zemljo, morje in vse, kar je v njih, sedmi dan pa je počival. Zato je GOSPOD blagoslovil sobotni dan in ga posvetil.
  5. Spoštuj očeta in mater, da se podaljšajo tvoji dnevi na zemlji, ki ti jo daje GOSPOD, tvoj Bog!
  6. Ne ubijaj!
  7. Ne prešuštvuj!
  8. Ne kradi!
  9. Ne pričaj po krivem proti svojemu bližnjemu!
  10. Ne žêli hiše svojega bližnjega! Ne žêli žene svojega bližnjega ne njegovega hlapca in dekle, ne njegovega vola in osla, ne česar koli, kar pripada tvojemu bližnjemu!

[6] Nekateri atesti v Sloveniji (T. Hribar, I Simoniti) in drugi raziskovalci, na primer Jan Astmann, govorijo o tem, da je druga zapoved, da človek naj nima drugega Boga poleg mene, to je izraelskega boga, znamenje monoteizma in monizma, ki da je začetek nasilja. Torej naj bi bila ta druga božja zapoved za nasilje, ki ga dela človek. Žal temu ni tako, saj je ravno diametralno res: Dalaj Lama zelo dobro pravi, da »vsaka oseba, ki gre v nasilje, ni več budist ali musliman, saj muslimanski nauk pravi, da ko ste del nasilja, niste več del muslimanske vere. Vse velike vere nosijo isto zapoved – zapoved ljubezni, spreobrnjenja, odpuščanja, tolerance in lastne discipline. Torej naj si ti ljudje, ki se imajo za ateiste vase pogledajo in jasno povedo, kaj delajo katoliki, kristjani, mohamedanci in drugi in da takrat, ko zaidejo v nasilje, niso več katoliki, muslimani in sionisti! Za primerjavo poglej: http://za-misli.si/subkultura/3764-sovrazni-govor-in-njegov-izvor-iztok-simoniti, kjer se jasno vidi, kako so tudi atesti del nasilja.

[7] V stari zavezi je veliko mest, ki označujejo, da je Bog prepovedal malikovanje. Navajam enega: »Ne delajte si malikov in ne postavljajte si izrezanih podob in spominskih kamnov in ne stavite poslikanih kamnov v svoji deželi, da bi jih molili, kajti jaz, Gospod sem vaš Bog.« (3 Mojz 26, 1-2). Teh mest o prepovedi malikovanja je v stari zavezi še ogromno. Najdemo jih lahko hitro na spletni strani biblije. A zanimivo pa je, da se je ravno malikovanje najbolj razpaslo na svetu. Hecno je bilo gledati lani (2016), kako so vodili največjega malika po Sloveniji, fatimsko Marijo, in to šele 5. (peti) kip!! Pri tem so imeli poseben kombi, s katerim so jo prevažali od župnije do župnije, pa ni bilo niti enega fajmoštra (škofa pa itak ne!), ki bi obsodil tako malikovalsko početje. To je ena izmed hudobnosti, ki jih počenjajo in gnusoba v božjih očeh. Ni čuda, da je Bog pred stoletji pobegnil z Zemlje prav zaradi človekove hudobnosti.

[8] Že ameriški Indijanci v svojem etičnem kodeksu pravijo podobno: 1. Vstani s Soncem in pomoli. Moli sam. Moli pogosto. Veliki Duh bo poslušal že ko boš govoril.

[9] Jezus je povsem to jasno pokazal, ker božjega nauka (evangelijev) ni oznanjal v shodnicah ali cerkvah, ampak zunaj. Le ko je bil še deček (tega dogodka RKC leta 2012 sploh ni praznovala!!!), je rekel Jožefu in Mariji: kaj sta me iskala, saj sta morala vedeti, da sem v tem, kar je mojega Očeta, to je v templju. Evangelist Luka, ki edini izmed evangelistov poroča o dvanajstletniku v templju, pravi, da je sedel med učitelji in jih poslušal in vpraševal (Lk 2, 41-52). Pozneje vidimo iz poročil evangelistov, da je Jezus še šel v tempelj, a le tako, da je nagnal iz templja prodajalce ali da je preklel duhovnike (farizeje in pismouke).

[10] Primerjaj 2 Mojz, 24 12 in naprej.

[11] Primerjaj 2 Mojz 19, 10-24.

[12] Primerjaj 2 Mojz 24, 12.

[13] Ne delaj si rezane podobe in ničesar, kar bi imelo obliko tega, kar je zgoraj na nebu, spodaj na zemlji… Prav smešno je tudi papeževo poljubljanje lesenega ali kamnitega kipa Jezusa za božič. Kako nič ne vemo, kaj je Bog povedal!

[14] Jaz sem GOSPOD, tvoj Bog, ki sem te izpeljal iz egiptovske dežele, iz hiše sužnosti. Ne imej drugih bogov poleg mene!

Ne delaj si rezane podobe in ničesar, kar bi imelo obliko tega, kar je zgoraj na nebu, spodaj na zemlji ali v vodah pod zemljo! Ne priklanjaj se jim in jim ne služi, kajti jaz, GOSPOD, tvoj Bog, sem ljubosumen Bog, ki obiskujem krivdo očetov na sinovih, na tretjih in na četrtih, tistih, ki me sovražijo, toda izkazujem dobroto tisočem, tistim, ki me ljubijo in izpolnjujejo moje zapovedi.

Ne izgovarjaj po nemarnem imena GOSPODA, svojega Boga, kajti GOSPOD ne bo pustil brez kazni tistega, ki po nemarnem izgovarja njegovo ime!

Spominjaj se sobotnega dne in ga posvečuj! Šest dni delaj in opravljaj vsa svoja dela, sedmi dan pa je sobota za GOSPODA, tvojega Boga: ne opravljaj nobenega dela, ne ti ne tvoj sin ne hči ne hlapec ne dekla ne živina ne tujec, ki biva znotraj tvojih vrat! Kajti v šestih dneh je GOSPOD naredil nebo in zemljo, morje in vse, kar je v njih, sedmi dan pa je počival. Zato je GOSPOD blagoslovil sobotni dan in ga posvetil.

[15] Spoštuj očeta in mater, da se podaljšajo tvoji dnevi na zemlji, ki ti jo daje GOSPOD, tvoj Bog!

Ne ubijaj!

Ne prešuštvuj!

Ne kradi!

Ne pričaj po krivem proti svojemu bližnjemu!

Ne žêli hiše svojega bližnjega! Ne žêli žene svojega bližnjega ne njegovega hlapca in dekle, ne njegovega vola in osla, ne česar koli, kar pripada tvojemu bližnjemu!

[16] V Sloveniji imamo na Uršlji gori, po ljubljansko na Plešivcu, cerkev, ki je pomnik zmage katolikov nad luterani ali protestanti. Žalostni primer, kako visoko so morali ljudje zvleči v trpljenju, znoju in odpovedih kamenje, skoraj skale, za postavitev cerkve. Danes smešno pišejo, da so »krivoverske razprtije purgarjev podžgale okoliške kmete, da z lastnimi rokami in skromnim obrtniškim znanjem postavijo mogočno cerkev na gori«… ki jo je posvetil ljubljanski škof Hren, dejansko pa gre za trpljenje ljudi, v katerega so jih prisilili katoliški »duhovniki«, kar je seveda nova zapisana laž.

[17] O tem je govoril tudi eden od kaznovanih (nad)škofov dr. A. Stres. Seveda ne s pametnega vidika, da so te cerkve tujek v (tudi slovenskem) prostoru in še danes breme za okoliške ljudi, ker jih morajo vzdrževati in dajati zastonj svoje žulje in denar, ampak zaradi tega, ker predstavljajo finančni strošek tudi za škofije, ker tega denarja škofje ne morejo (ne)finančno obračati, saj jim te cerkvene stavbe predstavljajo nepotreben strošek. Tu moram vsekakor reči, da cerkvene stavbe na podeželju, bodisi da gre za župnije kot za podružnice, v vsem vzdržujejo verniki, tudi ko gre za obnavljanje. Škofija da le redkokdaj kak denar za to, a če ga da, hoče velike obresti! O tem, da je Stres jamral o preveč cerkva, se vidi, kako se je Rkc spreminjala skozi stoletja: nekoč je gradnja cerkva predstavljala vrata v nebesa, danes pa niti malo ne mislijo na to: so samo strošek pri vzdrževanju, ki ga pa v resnici nimajo, saj farani sami vse vzdržujejo(!!). A Stres dobro ve: ljudje teh kamnitih stavb ne bodo podrli, ker so maliki, ampak jih bodo »kulturno« obnavljali in skrbeli zanje, kar pa je seveda manj denarja za škofe. Tako se spet Rkc (rimokatoliška cerkev) vleče proč od tistega, kar je v prejšnjih stoletjih nalagala vernicam in vernikom, češ, če ne boste tako delali, ne pridete v nebesa. Hudičeva dvojnost te cerkve. Jezus bi jim rekel: hinavci!

[18] No, da me ne bo kdo prijel za besedo: seveda hodijo reke turistov in te peljejo tudi v cerkve. Jaz sem bil v mnogih, pa Boga tam nisem našel. Sem ga pa v naravi in v svojih sobah, kjer se družim z njim! V eno cerkev v Italiji mi niso pustili vstopiti, ker sem bil v hlačah do kolen, pa sem možakarju, ki me je nagnal pokazal Jezusa na križu, ki še takih hlač ni imel. Res grdo.