Marjetka Matić

Glede udeležbe na referendumu

Če bo več volilcev obkrožilo ZA, bo novela Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih uveljavljena. Če jih bo več PROTI, bo novela zavrnjena, pod pogojem, da jih bo proti glasovalo vsaj 340.000. Novela bo kljub doseženemu kvorumu nasprotnikov potrjena, če bo večina ZA.

Glede napada na družino

Novela ZZZDR spreminja definicijo zakonske zveze. Trenutno velja, da je zakonska zveza z zakonom urejena življenjska skupnost moža in žene. Po novem bi se stavek glasil: »Zakonska zveza je z zakonom urejena življenjska skupnost dveh oseb.« To pomeni, da bi zakonsko zvezo lahko sklenili tudi istospolni pari. Definicije družine novela ne spreminja, saj še vedno velja: »Družina je življenjska skupnost staršev in otrok, ki zaradi koristi otrok uživa posebno varstvo.«

Glede posvojitve otrok

Sprememba ZZZDR ne daje istospolnim parom pravice do posvojitve otrok. Posvojitev otroka ni človekova pravica, zato novela zgolj omogoča istospolnim parom, da kandidirajo v postopku posvojitve. Pri tem ne dobijo privilegijev, temveč zgolj možnost kandidiranja. Od tu naprej je celoten postopek stvar stroke, za istospolne pare veljajo enaki kriteriji kot za heteroseksualne.

V postopku posvojitve pa se zasleduje najboljša korist otroka in lahko se izkaže, da je v določenem primeru najboljše za otroka, če ga posvoji istospolni par. Zato se z novelo ZZZDR odpirajo dodatne možnosti v korist otroka.

Istospolno usmerjeni kot posamezniki že po sedaj veljavnem ZZZDR lahko posvojijo otroka.

Stari starši že po sedaj veljavnem ZZZDR ne morejo posvojiti svojih vnukov (to bi porušilo obstoječa sorodstvena razmerja, na primer posvojenčev stric bi postal njegov brat ipd.), lahko pa postanejo njihovi skrbniki.

Glede nadomestnega materinstva

Nadomestno materinstvo je v Sloveniji prepovedano in šteje za kaznivo dejanje.

Glede pravic otrok

Poznamo več vrst družin (tudi v Sloveniji) in ena specifična oblika ni boljša za otroka od druge. Strokovnjaki s področja razvojne psihologije, ki že dlje časa raziskujejo in spremljajo razvoj otrok v vseh vrstah družin, tudi istospolni, so ugotovili, da z vidika otrokovega razvoja med njimi ni razlik. Glede najboljših koristi otroka gl. točko 3.

Glede brisanja spolov

Pri pisanju zakonov v pravniški stroki veljajo določena pravila, zato bi po novem pisalo »skupnost dveh oseb« (in ne npr. skupnost moža in žene, žene in žene, …). Neodvisno od tega smo še vedno mož, žena, mati itd. ter se med seboj naslavljamo po osebnih lastnih imenih in ne kot oseba 1, oseba 2 ...

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži