Nasprotniki novele Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, o kateri bomo odločali na referendumu, stalno ponavljajo ene in iste neresnice. Čas je, da jih argumentirano zavrnemo:

1.

V tem tednu sta bili objavljeni anketi, ki nazorno kažeta, da tisti, ki so proti, uspevajo s pozivanjem k bojkotu neopredeljenih, zato da ne bi zmagal ZA.

POZOR: NA REFERENDUMU NI KVORUMA. To je samo zavajanje nasprotnikov. Če si za enakopravnost, pojdi in GLASUJ ZA. Ne prepusti odločitve temu, koliko nasprotnikov bo prišlo na volišče.

Pri referendumu torej NI KVORUMA – to je število volivcev, potrebno, da se sprejme veljavna odločitev (prim. SSKJ: za sklepčnost potrebno število članov). Izid referenduma bo v vsakem primeru veljaven. Kdo bo zmagal, je pa odvisno:

Če nas bo več ZA, bo zmagal ZA.
Če jih bo več proti, bodo pa zmagali nasprotniki pod dodatnim pogojem, da jih bo najmanj 340.000 proti.
ZATO BOJKOT NI PRAVA IZBIRA. GLASUJ ZA. Ne prepusti odločitve nasprotnikom.

2.

O tem da se bodo umetno oplojevali istospolni partnerji, si poglej drugi odstavek 5. člena zakona, ki to ureja (Zakon o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo): http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2518
Do tega so in bodo tudi po 20. 12. upravičeni samo hetero pari. Referendumski zakon v ta zakon v ničemer ne posega, ker uporablja dikcijo "moški in ženska" in ne "zakonca". Ne nasedajmo lažem nasprotnikov.

3.

Nasprotniki tudi trdijo, da bodo revne mamice rojevale za bogate sprevržence.

NI RES! NADOMESTNO MATERINSTVO JE V REPUBLIKI SLOVENIJI PREPOVEDANO ŽE SEDAJ IN V TO NOVELA DRUŽINSKEGA ZAKONA NE POSEGA. Glej 7. člen Zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2518
»Do OBMP ni upravičena ženska, ki namerava otroka po rojstvu odplačno ali neodplačno prepustiti tretji osebi (nadomestno materinstvo).«
Prav tako je to kaznivo dejanje po 121. členu Kazenskega zakonika!

4.

Kar se tiče posvojitev: Posvojitev je najprej institut, ki je in mora biti v korist otroka (gl. 21. člen Konvencije o otrokovih pravicah, ki je kot mednarodni akt nad slovenskim pravnim redom! http://www.varuh-rs.si/pravni-okvir-in-pristojnosti/mednarodni-pravni-akti-s-podrocja-clovekovih-pravic/organizacija-zdruzenih-narodov/konvencija-o-otrokovih-pravicah-ozn/
Šele za pravicami in koristjo otroka pa so pravice njegovih posvojiteljev. Že po veljavnem Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO40
(gl. 134. člen in naslednje) je lahko posvojitelj posameznik, ki je istospolno usmerjen (zakon v 139. členu izčrpno navaja, kdo ne more biti posvojitelj – istospolno usmerjeni niso navedeni). Po novem pa bo lahko otrok posvojen tudi od dveh istospolnih zakoncev (pod pogojem, da bo to v otrokovo korist!), kar mu bo nudilo večjo varnost, kot če lahko pravice uveljavlja zgolj do enega starša. In to je edina sprememba na tem področju!

Odprite oči! Preberite si, o čem se sploh odloča.

5.

Namišljen argument proti je tudi, da bodo nekatere države (npr. Rusija in Makedonija) od 20. 12. prepovedale vse posvojitve slovenskim državljankam in državljanom, ker ne priznavajo istospolnih porok.

NE DRŽI.

Vsaka posvojitev je ločen postopek, v katerem se, kot že rečeno zgoraj, preverja, kaj je otroku najbolj v korist. Če določene države nasprotujejo posvojitvam v istospolne zakonske zveze, pač ne bodo pristale na posvojitev konkretnega otroka konkretnima istospolnima zakoncema. To pa ne pomeni, da bodo kakorkoli prizadeti heteroseksualni zakonci. Še enkrat, vsak postopek posvojitve je zahteven in dolgotrajen postopek zase in na druge postopke posvojitev nima in ne bo imel nikakršnega vpliva!

6.

Pa še ena nebuloza nasprotnikov, da ne bo več moža in žene, ampak samo dve osebi. Najprej, ali mož in žena nista osebi?!

Vsak, ki je kdaj videl, kako se pišejo zakoni, ve, da mora biti zakon čim krajši in jasen. Lahko bi pisalo tudi: mož in žena, žena in mož, mož in mož, žena in žena, pa zakon zaradi nomotehničnih pravil skrajšano vse poimenuje kot dve osebi.

Predlagam, da potem po logiki nasprotnikov v zakon napišemo tudi vsa imena oseb, ki imajo pravico do poroke – samo zato, da ne bo kdo prizadet:
"Zakonska zveza je z zakonom urejena življenjska skupnost Francke in Jožefa, Slavka in Julči, Zdenke in Gašperja {itd.}, po novem pa tudi Franca in Mihaela, Kunigunde in Leopoldine {itd. itd.}"

7.

Spet laž, da bo razvrednotena družina. Referendumski zakon v ničemer ne posega v definicijo družine – poglej si 2. člen Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki ostaja nespremenjen http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO40
»Družina je življenjska skupnost staršev in otrok, ki zaradi koristi otrok uživa posebno varstvo.«

In to je v zakonu določeno že od leta 1976 in bo tudi po 20. 12. ne glede na izid referenduma. Družina so starši (POZOR: o spolu le-teh veljavni zakon ne govori!) in otroci.

8.

Nasprotniki tudi trdijo, da se bodo sedaj lahko poročali bratje in sestre med seboj.

SPET GOLA LAŽ!

Preberi si 21. člen veljavnega Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO40
"Zakonske zveze ne morejo skleniti med seboj sorodniki v ravni črti, ne brat s sestro, polbrat s polsestro, stric z nečakinjo, teta z nečakom in tudi ne otroci bratov in sester, polbratov in polsester med seboj. To ne velja za razmerja, ki nastanejo pri posvojitvi, razen za posvojitelja in posvojenca."


Če bo zakon na referendumu potrjen (gl. 4. člen novele, o kateri bomo odločali ne referendumu), pa se dodajajo še istospolne izjeme, tako da se bo spremenjen 21. člen glasil:

"Zakonske zveze ne morejo skleniti med seboj sorodniki v ravni črti, ne brat s sestro, brat z bratom, sestra s sestro, polbrat s polsestro, polbrat s polbratom, polsestra s polsestro, stric z nečakinjo, stric z nečakom, teta z nečakom, teta z nečakom, teta z nečakinjo, in tudi ne otroci bratov in sester, polbratov in polsester med seboj. To ne velja za razmerja, ki nastanejo pri posvojitvi, razen za posvojitelja in posvojenca."

To so nekatere najpogostejše laži, s katerimi nas skušajo prepričati, da naj glasujemo proti ali pa naj vsaj ne gremo na volišče.

Pojavljajo se tudi še nekatere druge trditve (kot npr. spremembe učnih načrtov zaradi promocije homoseksualnosti, ugovor vesti), s katerimi novela Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih nima nikakršne zveze, ker ureditve na tem področju v ničemer ne spreminja.

Zato ne nasedajmo.

GLASUJMO ZA

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži