Zadeva: Pobuda za povračilo manjkajočih sredstev iz naslova dodatkov za plače; osebna asistenca – razpis za samostojno življenje invalidov od 2015 - 2018

Spoštovana ministrica ga. Anja Kopač Mrak

Imamo resen problem, ki ogroža izvajanje osebne asistence v letošnjem letu. Zaradi spremenjene definicije novele Zakona o minimalni plači, ki je stopila v veljavo z novim letom se je strošek dela osebnih asistentov povečal (pričakovano in pravilno), saj menimo, da si naši asistenti/asistentke to res pošteno zaslužijo. Za to, za nas zelo dragoceno in odgovorno delo, jih žal nismo sposobni bolje plačati. Le redki namreč presegajo minimalno plačo, mnogi pa delajo tudi ponoči, med vikendi in prazniki ali pa imajo gibljiv delovni čas! Ni pa se povečala tudi subvencija MDDSZ, ki znaša na asistenta 760 EUR mesečno, na kar smo še pred časom opozorili. Glede na naša predvidevanja bo manjkajočih sredstev v 2016 cca. 80.000 EUR. Odobrenih imamo namreč 112 mest, trenutno zaposlenih 110 osebnih asistentov, ravnokar zaposlujemo še preostala dva.

Tako smo pred novim izzivom, da zberemo »manjkajoča« sredstva in kot vestni delodajalci zadostimo vsem zakonskim obveznostim. V lanskem letu so nam umrli kar štirje uporabniki. Na račun prerazporeditve zaposlenih asistentov smo pridobili možnost, da v program vključimo tudi uporabnika, ki je težje hendikepiran in je bil celo leto na čakalni listi. Sam in tudi v njegovem imenu smo večkrat pisali na pristojen direktorat za invalide, kjer pa so nam (kot ničkolikokrat) odgovorili z eno in isto mantro: »da žal nimajo rešitve«.

Pred tednom dni smo imeli na temo manjkajočih sredstev krizni sestanek uporabnikov in bilo je dogovorjeno, da se poleg drugih akcij s katerimi bomo skušali pridobiti donacije, od MDDSZ zahteva ustrezno povečanje subvencije. Kar veliko naših uporabnikov spada v to skupino najšibkejših!

Že meseca februarja, ko smo vedeli, da denar “ostaja” smo spraševali za možnost ponovnega razpisa med zainteresiranimi (razpis je bil omejen navzgor, na največ 6 dodatnih mest). Kar nekajkrat, ko smo vas pozvali, da sredstva razdelite v obliki dodatnih mest, se niste odzivali. Odgovori so bili, da je dodaten razpis pravno nemogoče izvesti ter da ste denar že vrnili v proračun[1]. Tudi, ko ste v drugi polovici leta opazili, da denar ostaja iz naslova nezasedenih razpisanih mest, na to niste reagirali. Vsi uporabniki osebne asistence smo že povečali lastne donacije v ta namen, kar pa še vedno ne bo zadostovalo. Skrajno poniževalno je, ker smo vedno znova primorani začeti prosjačiti, da bomo lahko še naprej živeli, dostojno in izven institucij, ter imeli človeka vredno življenje.

Zato vas pozivamo, da nam v obliki povečanih subvencij omogočite premostiti letošnji napovedani primanjkljaj.

Lep pozdrav,

Predsednik

Emil Bohinc


[1] Dosedaj pa nam še niste izdali točne postavke, kjer ste beležili ta priliv dodatnih sredstev, čeprav smo vas za to izrecno prosili! Formulacija »socialni transferji najšibkejših« je lahko karkoli, saj prav na vašem ministrstvu rešujete probematiko raznovrsnih skupin najšibkejših (otroci, družine, raznorazne problematike odvisnikov, invalidi, žrtve nasilja, brezposelni ...).

[2] Dopisov s to vsebino smo v svojih mailih našli 7!

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži