Pozdravljeni,

zahvaljujemo se vam za vašo dosedanjo podporo pri preprečevanju uveljavitve škodljivega Zakona o vodah!

Oblast je sporni zakon sprejela in tako preslišala preko 53.000 podpisov peticije ter številne nevladne organizacije in strokovnjake, ki se že leta ukvarjajo z varovanjem okolja in pomenom vode. Nevladne organizacije smo se zato zavezale, da začnemo z zbiranjem podpisov za referendum. V dobrih treh dnevih je svoj podpis pobude za referendum kljub številnim omejitvam oddalo 9.000 ljudi.

Naslednji korak se je začel . V samo 35 dneh moramo zbrati 40.000 na upravnih enotah overjenih podpisov za referendum

Vabimo vas, da prispevate svoj glas in ubranite naše največje bogastvo - pitno vodo.

Svoj podpis lahko overite na Upravnih enotah ali elektronsko preko e-uprave. Podrobna navodila: Kako lahko oddam podpis podpore referendumu za pitno vodo?

Lahko pa se tudi kot prostovoljka/prostovoljec pridružiš mreži aktivistk/aktivistov za referendum o pitni vodi: Pridruži se referendumu za pitno vodo

Deli dalje. Usoda vode je v naših rokah!

Iz Zavoda Hrastovec – Trate so se leta 2006 ljudje s težavami v duševnem zdravju in razvoju - v tistih časih znani kot ''živčno bolni'', po domače ''nori'', realno pa ljudje, ki so za življenje potrebovali nekaj podpore zaradi različnih življenjskih okoliščin, preselili v bivalne enote. To so hiše, stanovanja in kmetije na območju Pomurja, ki delujejo kot manjše bivalne skupnosti, s podporo strokovnega osebja, ki je skupaj s stanovalci in stanovalkami moralo osvojiti vse spretnosti življenja v skupnosti, ki se korenito razlikuje od življenja in dela v instituciji. Za Slovenijo je bil to pomemben premik, predvsem za ljudi, ki so lahko svoje pravice do vsakodnevnih izbir (kot je npr. odločitev kaj skuhati za kosilo in kdaj zjutraj vstati, kaj obleči) začeli zares uresničevati.

Cilji


Naš cilj je uvesti univerzalni temeljni dohodek v celotni EU, kar bi vsaki osebi zagotovilo materialno osnovo in možnost za sodelovanje v družbi kot del njene gospodarske politike. Ta cilj se doseže v okviru pristojnosti, ki jih EU podeljujeta Pogodbi.
Cilji:
Od Komisije zahtevamo, da pripravi predlog o univerzalnem temeljnem dohodku v celotni EU, ki zmanjšuje regionalne razlike za okrepitev ekonomske, socialne in teritorialne kohezije v EU.

S tem bi uresničili cilj skupne izjave Evropskega sveta, Evropskega parlamenta in Evropske Komisije iz leta 2017, da bodo „EU in njene države članice podpirale tudi učinkovite, trajnostne in pravične sisteme socialne zaščite, s katerimi se bo zajamčil osnovni dohodek“ za preprečevanje neenakosti.

Spletni naslov te pobude v registru Evropske komisije

Spletišče pobude: