Posnetek: Jerneja Čater

OSREDNJA knjižnica Celje

Posnetek: Jerneja Čater

Predavatelj je tokrat govoril o razmerjih med javnim mnenjem, politiko in resnico.

Predavanje je v okviru cikla predavanj Filozofija današnjega časa.

Knjižnica Otona Župančiča

Posnetek: Jerneja Čater

Filozofski večer,

Knjižnica Domžalefebruar 2016

Glasba se je v nekem trenutku pomaknila od živega izvajalca k mehaničnim glasbilom. Mehanika je bila sicer v glasbi prisotna že v preteklosti in ni izum zadnjih let, saj poznamo iz zgodovine mehanične klavirje, pa lajne, glasbene skrinjice, parne orgle in podobna glasbila. Danes vse to dopolnjuje in zamenjuje tudi vsa mogoča digitalna tehnologija.

Posnetek: Marjetka Matić

Posnetek: Jerneja Čater

OSREDNJA knjižnica Celje

januar 2016

Tokrat smo se ustavili pri verizmu. Verizem je bil najprej prepoznan v opernem svetu kot izpeljanka iz italijanske besede vero, kar pomeni resničen. Vidnejši skladatelji so resda G. Puccini, P. Mascagni, R. Leoncavallo, … vendar govorimo pri tem le o operi. Verizem pa je nedvomno več, kot le na zgodbo vezana 'resničnost'. V okviru cikla Misliti in poslušati glasbo.

Posnetek: Marjetka Matić

Posnetek: Jerneja Čater

Predavatelj je govoril o filozofiji etike psihoanalize. Še enkrat je bral Antigono in Lacanov seminar o etiki psihoanalize, da bi razvil nekaj idej o etiki za sedanji čas.

Predavanje je v okviru cikla predavanj Filozofija današnjega časa.

Knjižnica Otona Župančiča

Posnetek: Mirjana Brelih

Mnogi bi rekli, da danes čas teče izredno hitro. Tomaž Pangeršič meni, da ni res - čas teče svojo ustaljeno pot, oziroma nam ga narekuje višji sistem - univerzum! Intenzivnost sprememb, je tista, ki nam daje ta občutek. In le-te prihajajo praktično na vseh temeljnih področjih! Nedvomno gre za enega največjih prehodov v zgodovini človeštva!
Predavanje je osredotočeno na vpeljavo sprememb v praksi: predstavljena sta dva osnovna modela (povzeto iz prakse in izkušenj), ter predvsem psihološki faktor, ki ima pri uvajanju sprememb eno pomembnejših vlog.
Glavne tri izpostavljene spremembe skozi katere je tvoril predavatelj in ki se jim ne bomo mogli nikakor izogniti in bodo dodobra vplivale na celoten družbeni sistem so:
- Migracija – integracija
- Odnos do prehranjevanja
- Izreden znanstveni napredek (vpliv Umetne inteligence v povezavi z robotiko na zaposlovanje in podobno) - vključujoč idejo UTD.

Posnetek: Jerneja Čater

Filozofski večer - knjižnica Domžale, januar 2016

Posnetek: Jerneja Čater

Na tokratnem predavanju je predavatelj govoril o Kantovem razlikovanju med ugodjem in razumevanjem. Pokazal je, zakaj je dobro vezano na razumevanje, medtem ko je ugodje vezano zgolj na občutke.

Predavanje je v okviru cikla Filozofija današnjega časa.

Knjižnica Otona Župančiča