Posnetek: Jerneja Čater

OSREDNJA knjižnica Celje

Srečevanje nas je tokrat pripeljalo do glasbe, ki se spogleduje z dadaizmom, torej umetniškim gibanjem, ki praznuje natančno svojo 100-letnico. Prav zvočna magija glasbe je dala možnost za razcvet te oblike ne-umetnosti, te edine prave anti-umetnosti. S tem se pokaže glasba kot tista, ki je zmožna odpreti vedno nove poti za mišljenje, poslušanje in razumevanje umetnosti zvoka.

Predavanje je bilo v okviru cikla Misliti in poslušati glasbo.

Posnetek: Marjetka Matić

Posnetek: Jerneja Čater

Filozofski večer

Knjižnica Domžale

Posnetek: Jerneja Čater

OSREDNJA knjižnica Celje

V Kulturnem domu Franca Bernika smo si ogledali film Huberta Sauperja Prihajamo v miru, po katerem je sledil pogovor s Tomom Križnarjem, ki zelo dobro pozna Sudan in Južni Sudan ter se vedno znova vrača tja. Afrika je žrtev spopadov civilizacij, vojn in izkoriščanja njenih naravnih bogastev.

Posnetek: Marjetka Matić

Ker se vrstijo glasbene ideje tokrat okoli umetniških -izmov, smo prisluhnili temu, kar nosi v sebi konstruktivizem. Prav gotovo se vsi strinjamo, da je konstrukt tisto, kar neko celoto drži skupaj – toda vprašanje mora biti nekoliko bolj natančno: kaj je tisto, kar celoto drži skupaj?

Ali je to res prisotno samo v arhitekturi, kjer govorimo o konstrukciji? Zagotovo ne.

V okviru cikla Misliti in poslušati glasbo.


Posnetek: Marjetka Matić

Posnetek: Jerneja Čater

Predavatelj je govoril o pravičnosti in človeški veri vanjo, poleg tega pa še o veri v razum. Zanimalo ga je vprašanje, kaj se dogaja danes z ljudmi, ki prenašajo nepravičnosti kapitalističnega sistema iz dneva v dan in se obenem sklicujejo na razum.

Predavanje je v okviru cikla filozofskih predavanj Filozofija današnjega časa.

Knjižnica Otona Župančiča

Spremljanje beguncev v Turčiji, na grških otokih, na makedonsko-srbski meji in nadaljnji poti proti Madžarski ter na slovenskih mejah je le pol zgodbe. Druga polovica je večletno spremljanje in raziskovanje izvornih kriznih žarišč po svetu. Oboje je dalo Delovemu novinarju Boštjanu Videmšku podroben vpogled v begunsko krizo. V humanitarno krizo. V evropsko krizo. Zaradi svojih bogatih terenskih izkušenj in osebnega angažmaja je Videmškov uvid v trenutno najbolj aktualno dogajanje prodornejši od suhoparnih poročil. Na festivalu je predstavil svoje izkušnje pri delu z begunci in z oblastmi v naštetih državah, ki so se na zelo različne načine soočile s prihodom množice. Kje je evropska politika in kje je ostal človek?

Predavanje je bilo v sklopu medijskega festivala Naprej/Forward.

Posnetek: Marjetka Matić

Posnetek: Jerneja Čater

Namen filozofskih večerov je širjenje abstraktnega mišljenja, spoznavanje sveta, v katerem živimo - kako vprašanja, ki si jih postavlja znanost in njeni lastni odgovori v celoti spreminjajo naša dojemanja o nas in svetu na splošno.

Knjižnica Domžale, 10. nov. 2015

Posnetek: Jerneja Čater

Knjižnica Domžale

Namen filozofskih večerov je širjenje abstraktnega mišljenja, spoznavanje sveta, v katerem živimo - kako vprašanja, ki si jih postavlja znanost in njeni lastni odgovori v celoti spreminjajo naša dojemanja o nas in svetu na splošno.