Posnetek: Svitlana Prykhodko

Predavanje p. dr. Karla Gržana družno s pesmijo in besedo Adija Smolarja
Temeljna smer razmišljanja: Pogosto mislimo, da nas osvobajajo iz utesnjujočih bivanjskih stanj revolucije ali celo vojne. Po njih na šahovnici sveta nastopijo le novi »kralji«, ki kot ostale figure igrajo po utečenih, določenih jim pravilih. Smeh, ki temelji na (samo)zavesti (tako na osebnem kot družbenem nivoju) vrednega in izpostavlja v ironijo le nevredno (to, kar želimo prerasti – tisto, česar se želimo osvoboditi) je pot dejanske osvoboditve. O osvobajajočem smehu (in ne posmehu) bo tekla beseda in zvenela pesem.
Povezovalec Mag. Božo Rustja, urednik

Posnetek: Svitlana Prykhodko

Ponovno poskušamo apelirati na pristojno ministrstvo MDDSZ, da se resno in strokovo loti popravkov Zakona o osebni asistenci, ki sedaj že ogroža sam namen in smotrnost le-tega. Kot resni in dolgoletni izvajalci čutimo dolžnost in zavezo, da opozarjamo ter vztrajamo na odpravi pomanjkljivosti, anomalij in možnosti zlorab – tako vsebinskih kot posledično tudi finančnih. Naša skrb gre predvsem v smeri zaščite uporabnikov; da ti ohranijo svojo neodvisnost, avtonomijo ter aktivnost, za katero smo se toliko let neusmiljeno borili. Pravico do osebne asistence želimo uveljaviti kot človekovo pravico v nasprotju s socialnim trasferjem ali korektivom.

Osebna asistenca (OA) je utemeljena v 19. členu Konvencije o pravicah invalidov; ni nikakršna socialna pravica ali socialni korektiv družinam ali posameznikom! In prav na tem nerazumevanju emancipatoričnih temeljev te pravice sloni zaskrbljenost staršev ter skrbnikov, ki nočejo razumeti, da je treba v korak s časom.

Poglavitna naloga ministrstva je skrb, da se zakon izvaja skladno z njegovim namenom in cilji; da ščiti samostojnost oziroma pravice uporabnikov, katerim je zakon namenjen ter skrbi za ustrezen vsebinski nadzor ter strokovno izvajanje osebne asistence. S poudarkom na preverjanju strokovnosti in kompetentnosti izvajalcev, ki jim podeli tako pomembno nalogo kot je izvajanje OA, ki mora biti usmerjena v zadovoljevanje potreb uporabnika. Osebna asistenca in njeno izvajanje naj bi bila prilagojena specifičnim potrebam uporabnika, ta naj bi bil ključni akter vsega, a zdi se, da je v veliko primerih, vedno bolj izrinjen iz konteksta moči in odločanja. Osebna asistenca niti približno ni skrb ali oskrba! Druga poglavitna napaka je, da se na OA gleda zgolj stroškovno in prav nič vsebinsko, saj je, primerjalno gledano, ura pomoči na domu dražja storitev.

Naloga izvajalskih organizacij je, da z denarjem delamo preudarno in racionalno ter da sredstva porabimo namensko; največji in najdragocenejši vir je človek – osebni asistent. Pretežni del sredstev za izvajanje OA se porabi za stroške dela osebnih asistentov in komaj nekaj malega se za administracijo, za izobraževanje in dvig kakovosti storitve za uporabnika.

Pravzaprav ni bilo nikoli vsebinske razprave, kaj osebna asistenca sploh je (in kaj ni!) oz. razlika med skrbjo in oskrbo ter pomočjo in osebno asistenco, ki omogoča samostojno in neodvisno življenje tudi od svojcev.

Ponovno poudarjamo, da je nemudoma potrebno izenačiti pravice družinskih pomočnikov s pravicami zaposlenih osebnih asistentov ter omejiti število družinskih članov v vlogi osebnih asistentov, saj gre za nezdružljivost funkcij, ki so za uporabnika temeljnega pomena z vidika njegove neodvisnosti in avtonomije. Zaradi boljše transparentnosti porabljanja ur, je potrebno vzpostaviti pregleden sistem evidentiranja prisotnosti na delu oz. urnikov. Poleg vsega zgoraj naštetega, pa je nujna tudi prevetritev ocenjevalnega orodja in strokovno usposabljanje komisij ter uvedba obdobne ocenitve stanja oz. razmer uporabnika.

Nenazadnje pa bi želeli promovirati delo osebnega asistenta kot stalno in redno zaposlitev – v nasprotju s pekernostjo in pogodbenim delom.

Posnetek: Svitlana Prykhodko

12 sodobnih menijev po kuharskih bukvah Valentina Vodnika iz leta 1799

V knjigi Leto okusov z V. V., ki jo je pripravil dr. Janez Bogataj, dvanajst odličnih slovenskih kuharskih mojstrov in mojstric na sodoben način interpretira 48 jedi iz prve slovenske kuharske knjige, Kuharskih bukev Valentina Vodnika (1799). Po 220 letih tako iz naše prehranske dediščine ustvarjamo menije po meri današnjega časa za naša vsakdanja ali praznična kulinarična doživetja.

Knjiga LETO OKUSOV Z V. V. je namenjena vsem, ki jih ob ustvarjanju jedi zanimajo tudi njihove zgodbe!

Posnetek: Svitlana Prykhodko

Kitajska, Silicijeva dolina in novi svetovni red

Zaradi nezaslišanega razvoja in napredka pri umetni inteligenci (UI), bo prišlo do dramatičnih sprememb veliko hitreje, ko smo si mnogi do sedaj predstavljali.

Žiga Vavpotič, nekdanji predsednik družbe Outfit7 (Talking Tom and Friends) bo razmišljal o stališčih, ki jih je do sedaj izrazilo že kar nekaj strokovnjakov. Ali bo umetna inteligenca (UI) imela uničujoč učinek na nekatera delovna mesta, predvsem tista v proizvodnji? Avtor knjige Velesili umetne inteligence Kai-Fu Lee stopi še korak naprej, saj napoveduje, da bosta imeli kitajska in ameriška UI močan učinek in vpliv tudi na bolj kompleksna delovna mesta, za katera se je do sedaj smatralo, da jih UI ne bo prizadela.


Povezovalec
dr. Samo Rugelj

Gost
Žiga VavpotičDovolj je odločanja o osebni asistenci brez osebnih asistentov!

Osebni asistenti, komaj letos zakonsko institucionalizirana skupina delavk in delavcev (čeprav to delo nekateri opravljamo že dobrih 20 let), smo se v preteklih tednih združili in oblikovali Iniciativo za ustanovitev Sindikata osebne asistence (IU SOA). Rokohitrsko napovedovanje sprememb in javno problematiziranje ureditve na tako pomembnem področju, ki se je začelo že junija – pol leta po začetku uporabe Zakona o osebni asistenci (ZOA) in zagotovitvi zadostnih finančnih sredstev – nas navdaja s skrbjo, da bo področje deležno velikih, a po našem prepričanju premalo premišljenih posegov.

Posnetek: Svitlana Prykhodko

Knjiga "Bube" je zbirka dvanajstih zgodb, ki so nastale na zanimiv, malce drugačen način. Leto dni je ilustratorka Laura Ličer slikala Bube na platna večjih dimenzij (100x70cm), dvanajst slik je bilo premierno razstavljenih na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Sledilo je drugo dejanje - 12 pisateljic in pisateljev si je izbralo vsak svojo sliko in napisalo stran dolgo zgodbo, večinoma za odrasle - kar postavi živahne slike z otroškimi motivi v neko popolnoma drugo perspektivo. Zgodbe so bile ob razstavi predstavljene v Trubarjevi hiši literature, sedaj pa so se slike prelevile v knjižne ilustracije in pod okriljem založbe Kulturnega centra Maribor izšle v mesecu novembru tudi v tiskani obliki. Na literarnem večeru na 35. Slovenskem knjižnem sejmu ste lahko prisluhnili zgodbam Marjance Kočevar, Brede Smolnikar, Barbare Jurič, Lune Jurančič Šribar, Sare Špelec, Bojana Meserka, Sekumady Condéja, Mirjam Gostinčar, Brede Malus, Majde Kne, Domna Bertonclja in Mihe Praprotnika. S slikarko in ilustratorko Lauro Ličer se je pogovarjal Sekumady Condé, družbo pa so delale tudi izbrane Bube na platnih.

Posnetek: Svitlana Prykhodko

Projekt Dodatno usposabljanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami za socialno vključenost in prehajanje na trg dela.

Predavanje iz cikla Znamenite Slovenke

Predavajo: mag. Olga Paulič, dr. Vesna Koželj Oblak, Petra Platner, Mojca Slana, Meta Hvaliček, Marjana Rančič, Breda Levec, glasba Hana Feguš, violina

Dvorana Slovenske Matice v Ljubljani, 23.10. 2019

Posnela, uredila in objavila: Jerneja Čater

Predavanje iz cikla Znamenite Slovenke

Predavata dr. Katja Mihurko Poniž in dr. Bogomila Kravos Dvorana Slovenske Matice v Ljubljani, 25. 9. 2019

Posnela: Maruša Čater

Uredila in objavila: Jerneja Čater

V sodelovanju z Ženskim odborom MIRA pri Slovenskem centru PEN začenjamo niz predstavitev znamenitih Slovenk iz naše kulturne zgodovine in zgodovine znanosti na Slovenskem. Kot prvo bomo predstavili igralko Avgusto Danilovo, rojeno Gostič, ki se je rodila pred 150. leti. Znamenito gledališko ustvarjalko bosta predstavili dr. Katja Mihurko Poniž, profesorica s Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici, in dr. Bogomila Kravos, ki je o Avgustu Danilovi obširno pisala tudi v pregledu gledališke dejavnosti na Tržaškem Slovensko gledališče v Trstu 1848–2018, nedavno izdanem pri Slovenski matici.

O knjigah uvodoma. Razprava na temo: Z mesom iz farm dobimo substance obremenjene s hormoni, ostanki zdravil, meso je prežeto z žalostjo in razočaranjem živali. Kar mi od živali dobimo so substance, energije življenja in duševnosti. In da je danes toliko depresivnih ljudi, je deloma tudi zato, ker se s to depresijo hranijo. Če bi se pogovarjali o 4 delnosti narave in človeka, o mineralnem svetu, o rastlinskem svetu, o svetu živali in o človeku, potem bi lahko resnično na tem Steinerjevem prikazu ugotovili, da je vse kar je na svetu, naravnano na podporo človeku za njegov razvoj. Rastline nabirajo substance za človeka, žival določene sposobnosti, moči itd. in substance za človeka. In iz kozmosa vse priteka za človeka.

Posnetek: Mirjana Brelih(Zelena nit), oprema: PEST - društvo za človekove pravice