IZJAVA ZA JAVNOST

Protestno pismo ob nasilju policije nad protestnicami in protestnikii pred sejo Mestnega sveta Maribor 4. 2. 2013

POLICIJA NI ORODJE ZA LEGITIMIZACIJO OBLASTI!

Mreža za neposredno demokracijo (MND) izraža javni protest ob nasilni policijski akciji nad miroljubnimi protestniki, ki so na kreativen način želeli izraziti nestrinjanje s politiko mestnega sveta z akcijo - GREMO GOR, MARIBOR! Mestni svet, ki bi moral zaradi sodelovanja z županom Francom Kanglerjem že davno odstopiti, je namreč razpravljal o mestnem proračunu. Namesto razprave o porabi javnega denarja, kjer bi imeli občanke in občani Maribora pravico do soodločanja o prioritetah proračunske porabe, smo bili priča agresivni reakciji policije.

V Mariboru se je danes zgodilo sramotno in zgražanja vredno dejanje policijskega posredovanja, ki je mariborski politični eliti, obremenjeni z obtožbami in preiskavami zaradi korupcije in gospodarskega kriminala, skušalo z nasiljem povrnti že nekaj časa s strani ljudstva odvzeto in zato izgubljeno legitmnost.

Na podlagi škandaloznih dogodkov Mreža za neposredno demokracijo zahteva takojšen odstop nelegitimnega mariborskega mestnega sveta, ki ga pri življenju ohranja le še policijsko nasilje ter kliče k odgovornosti vodje policijske uprave Maribor! Prav tako MND zahteva razjasnitev okoliščin policijskega posredovanja in morebitno vpletenost državnega sekretarja in mestnega svetnika Janeza Ujčiča. V kolikor je strokovno delo policije vodila “nevidna roka” politike, je odgovornost pristojnega ministra več kot na mestu.

Za konec MND izraža polno podporo pogumnim Mariborčankam in Mariborčanom v prizadevanju za drugačno mestno oblast, kjer bodo občanke in občanke enakovredni partnerji v dialogu z novim mestnim svetom.

Protestniki na mariborski občini in aretacija Franca Trčka
http://www.youtube.com/watch?v=6Z8w0BOvywM

Nasilje policije nad protestniki v in pred občino v Mariboru

http://www.youtube.com/watch?v=SR71M6Im9Gs&feature=youtu.be&a

Galerija slik:
http://www.pigac.si/2013/02/04/mom-5/

--

Aktivni državljanke in državljani

Mreža za neposredno demokracijo

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

www.aktivnidrzavljan.si

Opozarjamo na poskus usodnih sprememb referendumske zakonodaje (Zakon o referendumu in ljudski iniciativi in Ustava RS)

V Državnem zboru Republike Slovenije naj bi v četrtek in petek, dne 31. 1. in 1. 2. 2013, potekali dve razpravi usodni za demokracijo v Sloveniji in njen nadaljni razvoj.

Javnega prostora ne damo

Spoštovani gospod minister,

definicija javnega prostora pravi, da je to območje, ki je dostopno vsem, ne glede na ekonomski, socialni in politični položaj. Je prostor družbene interakcije, kamor lahko pod enakimi pogoji vstopa vsakdo in kadarkoli. Omejevanje uporabe in vstopa v javni prostor pomeni poseg v ustavno zagotovljene pravice do zbiranja in združevanja, posredno pa krni tudi svobodo govora in izražanja.

Posnetek: M. Marič

Izjava za javnost;

V imenu Odprte vstajniške skupščine,
Mreža za neposredno demokracijo

V ponedeljek, 21. januarja 2012, je v Ljubljani potekala že tretja Odprta vstajniška skupščina. Okrog sto posameznikov in predstavnikov protestniških skupin, civilnih gibanj in iniciativ se je zbralo s ciljem razmišljanja o alternativnih modelih razvoja države in vpeljave novih metod odločanja, ki vzpostavljajo višjo stopnjo vključenosti prebivalk in prebivalcev Slovenije o lastnem življenju in prihodnosti.

Izjava za javnost

*

Skupina Neposredna demokracija zdaj! v tednu, ko bodo v državi zopet potekali protesti proti politiki Vlade Republike Slovenije in proti političnim elitam, podaja sledečo izjavo:

PROTI MANJŠANJU MOŽNOSTI VPISA NA GIMNAZIJO LEDINA

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, šolstvo in šport je 12. 12. 2012 nepričakovano in v nasprotju s predlogom Sveta Gimnazije Ledina odločilo, da bo v šolskem letu 2013/14 omogočen vpis enemu oddelku manj, kot je to za našo šolo običajno že vrsto let in kot dopuščajo naše prostorske in zaposlitvene zmožnosti. Kot razloge za svojo odločitev ministrstvo navaja upadajoč trend vpisa v naš program, proračunske zmožnosti in mrežo šol.

Pri tem je ministrstvo očitno spregledalo dejstvo, da na Gimnaziji Ledina ne beležimo upada vpisa prvošolcev, ampak je vpis zaradi prevelikega interesa tistih, ki bi radi postali ledinci, že vrsto let zaradi kadrovskih, prostorskih, organizacijskih ipd. razlogov omejen. Odločitev o zmanjšanju števila vpisnih mest na naši gimnaziji tako po nepotrebnem in grobo posega v pravico mladih državljanov do izbire šole in posledično manjša dostopnost do gimnazijskega programa.

Prav tako zmanjševanje možnosti vpisa na Gimnaziji Ledina ne bo pripomoglo k večji vzdržnosti javnih financ, saj je ministrstvo pri svoji odločitvi spregledalo, da je gimnazija v primerjavi s po obsegu podobnimi programi najcenejša. Poskus izboljševanja proračunskih zmožnosti z omejevanjem vpisa v gimnazijski program, ob predpostavki, da bo tudi v bodoče vsem izobrazbe željnim mladostnikom dostop do nje omogočen, je zato vsaj vprašljiv.

Gimnazija Ledina se nahaja v neposredni bližini ljubljanske železniške in avtobusne postaje in kot takšna zagotovo predstavlja pomemben element v obstoječi mreži gimnazij. Manjšanje možnosti vpisa bo tako še zaostrilo probleme s prevozom pri velikem številu tistih bodočih prvošolcev, ki bodo v času šolanja vezani na javni potniški promet. Nepotrebno manjšanje možnosti vpisa na naši šoli bo tako mrežo gimnazij kvečjemu osiromašilo.

Na osnovi zgoraj navedenih dejstev odločno nasprotujemo arbitrarnemu administrativnemu ukrepu, ki, ne da bi izhajal iz dejanskih razmer, neupravičeno spreminja položaj in vlogo Gimnazije Ledina v našem izobraževalnem sistemu. Nasprotujemo ukrepu, ki vnaša med nas negotovost in s tem omejuje možnost nadaljnjega kakovostnega vzgojno-izobraževalnega dela, temelječega na skorajda že 150-letni tradiciji in za katerega smo že pred časom prejeli srebrni častni znak svobode RS. Zlasti pa mu nasprotujemo zaradi vseh tistih mladostnikov, ki bi jih glede na naše zmožnosti lahko sprejeli med ledince, a jih ne bomo smeli.

Peticijo lahko podpišete s klikom na spodnji naslov:


http://www.pravapeticija.com/proti_manjanju_monosti_vpisa_na_gimnazijo_ledina

ZA ohranitev vpisa na Gimnazijo Novo mesto

Spoštovani novomeški gimazijci, bivši, sedanji in vsa slovenska javnost!

Nepričakovano smo prejeli dopis pristojnega ministrstva za šolstvo, da z naslednjim šolskim letom ukinjajo en oddelek v 1. letniku. S to neargumentirano odločitvijo se absolutno ne strinjamo in ji ostro nasprotujemo, saj odločitev ministrstva ruši integriteto najpomembnejši izobraževalni ustanovi na Dolenjskem in hkrati najstarejši v Sloveniji.

Ne moremo razumeti, da se med vsemi gimnazijskimi programi v Novem mestu in regiji zmanjšuje vpis ravno na Gimnaziji Novo mesto, kjer so dijaki izjemno uspešni na tekmovanjih v znanju in na maturi. Letos je bilo na naši šoli 22 zlatih maturantov, medtem ko nobena od gimnazij v Dolenjski regiji (brez Bele krajine) zlatih maturantov ni imela. Ravno tako so naši dijaki dosegli nadpovprečno število točk na maturi (SLO=20,21 točk, Gimnazija Novo mesto=21,07 točk).

S pristojnega ministrstva nismo prejeli nobenih analiz in utemeljenih argumentov o vzrokih za manjšanja vpisa.

Poklicni profili, za katere se odločajo naši dijaki, so v Dolenjski regiji izjemno iskani. Bivši dijaki Gimnazije Novo mesto so generatorji razvoja širše Dolenjske regije in Slovenije.

Z ukinitvijo enega oddelka na Gimnaziji Novo mesto v šolskem letu 2008/2009 je bila Dolenjska regija že prikrajšana za vsaj 30 potencialnih intelektualcev, zdaj ji grozi ponovni rez.

Podrobnejšo argumentacijo našega nesoglašanja si lahko preberete tukaj.

Prosimo vas, da nas podprete pri ohranjanju vloge in pomena Gimnazije Novo mesto za širšo Dolenjsko regijo in Slovenijo.

Iskrena hvala v imenu vseh gimnazijcev

Natalija Petakovič, ravnateljica

Peticijo lahko podpišete s klikom na spodnji naslov:

http://www.pravapeticija.com/za_ohranitev_vpisa_na_gimnazijo_novo_mesto

Na današnji seji Sveta FIHO se je odločalo o razdelitvi sredstev za leto 2013 in sicer 22.850.500 eur. Ker smo želeli prisostvovati pri tako pomembnem dogodku, smo že v ponedeljek v skladu z »novimi pravili« najavili svoj prihod. Želeli smo se prepričati, ali je naval na to sejo res tako velik, da se ne bi našel še kotiček, kjer bi se lahko parkirala z vozičkom. Na seji so med drugim potrdili tudi povišano plačo direktorja na 75.000 eur, sejnine in stroški prevoza članov organa FIHO bodo znašali 79.000 eur, stroške, ki so povezani z objavo obvestil za javnost 8.000 eur. In kar 40.000 za stroške, povezane s proslavljanjem 15. obletnice FIHO! Največ denarja so tradicionalno dobile Zveza slepih in slabovidnih 1,792 milijona evrov, Zveza gluhih in naglušnih 1,675 milijona evrov, Društvo distrofikov 1,266 milijona evrov. Ne le, da se sredstva delijo v Izoli za zaprtimi in strogo varovanimi vrati, v krogu izbranih invalidskih organizacij, še preden jih pristojna Komisija za dodeljevanje sredstev invalidskim organizacijam FIHO sploh oceni, kjer so prisotni tudi vsi člani te komisije, ampak prav tako je iz ponovne razdelitve za leto 2013 očitno, da se sredstva delijo po naprej dogovorjeni »indeksaciji«. Dramatično napeto, a hkrati žalostno zaradi ignorance večine.

Top pravniki 2012, Okrogla miya na kateri so sodelovali Lojze Ude, Matej Avbelj, dr. Janja Hojnik, Miro Cerar in Marko Pavliha.