Na tem kraju se ukvarjamo s teorijo oziroma z razmišljanjem, ki se upira vsaki ideološki praksi, vsakemu mnenju in vsakemu religioznemu nagovoru. Teoretska produkcija, za katero se zavzemamo, zato ni krneki, temveč je misel at its best.