Posnetek: Jerneja Čater

Knjižnica Celje, december 2015

Posnetek: Jerneja Čater

Na predavanju o filmu smo spregovoril o filmski estetiki, o filmu kot artistični propoziciji in viru artističnih emocij. Pri filmski glasbi pa smo opazovali ramerje med slišano besedo, glasbenimi filmskimi elementi in zvočnimi učinki.

Knjižnica Otona Župančiča, december 2014

Posnetek: Jerneja Čater

Filozofski večer z dr. Dušanom Rutarjem.

Knjižnica Domžale, december 2014

Posnetek: Mirjana Brelih

Predavatelj je tokrat govoril o sodobnem korporativnem napadu na edukacijske prakse, o kritični pedagogiki in sanjah o egalitarnosti.

Predavanje je iz cikla filozofskih predavanj Učitelji in učenci.

Knjižnica Otona Župančiča, december 2014

Posnetek: Mirjana Brelih

Govorili smo o filmskih vektorjih in o naravi filmske pripovedi skozi prizmo Kantove kritike praktičnega uma. Glede filmske glasbe pa smo pogledali in poslušali razmerje med tem kar se sliši in tistim, kar je povedano s tišino. Film je bil v svojih začetkih imenovan 'tihi' film (silent movie).

To mu daje tudi danes svoj pečat - še posebej takrat, ko razmišljamo o njegovem zvočnem delu kot o tistem, ki je zapolnjeval osnovno tišino. Vendar je tudi v sodobnem filmu tišina še zmeraj element, ki se mu je potrebno posvetiti s posebno pozornostjo.

Predavanje je iz cikla Kaj/kje je film?

Knjižnica Otona Župančiča, november 2014

Posnetek: Jerneja Čater

Branje knjig hrani naše misli in krepi um, vpliva na delovni spomin in storilnost, izboljša naše pogovorne in sporazumevalne sposobnosti, spodbuja ustvarjalnost, prežene osamljenost in pomaga osmišljati vsakdan. Kako - je povedal Dušan Rutar, filozof in psihoanalitik, navdušen bralec in pisec knjig ter njihov zagovornik.

Mestna knjižnice Izola

Tokrat smo govorili o učenju kot emancipatorični praksi. Sprehodili smo se skozi nekatere izdelke množične kulture in participatorične umetnosti, kot so hollywoodski filmi, renesančna dela Van Eycka, Donatella in Botticellija, pot pa sklenili s Claire Bishop in njeno knjigo Umetni pekel, da bi razumeli, zakaj so učenci v šolah še vedno v glavnem tiho.

Knjižnica Otona Župančiča, 17.11.2014

Luka Hrovat je imel pogovor s psihoanalitikom dr. Dušanom Rutarjem, avtorjem knjige Ne, oči, ne! To je pogovor o izpovedi pacientke, ki je izšla v knjižni obliki.


... Gospa že dolgo ni več deklica. Ni več rosno mlada. Živi sama v kraju, za katerega ne želi, da ga kdo kadarkoli prepozna. V nekem smislu namreč ne obstaja.
V sebi desetletja dolgo nosi zgodbo, ki jo pozna samo ona, del njene zgodbe pa pozna tudi - njej oče. Nekega dne se je odločila, da mi jo zaupa. V njej je toliko gorja in trpljenja, da sem ji predlagal, naj zgodbo zapiše. Pristala je, strinjala se je tudi, da izide v knjižni obliki.
Samotnost gospejinega življenja dopolnjuje zlo, za katerega je veliko ljudi prepričanih, da ni mogoče, nekateri pa so morda prepričani, da vse skupaj sploh ni nič takega. Toda gospa se ni ničesar izmislila in vsak udarec, ki je opisan v knjigi, se je res zgodil, čeprav ga nikoli ni želela. Od tod tudi naslov knjige, v katerem je jasen NE!

Posnetek: Mirjana Brelih

Dr. Rutar je govoril o učenju kot premagovanju odporov, ki jih imata tako učitelj kot učenec. Navezal se je na prvo predavanje in nadaljeval z analizo ideje, da je učenje umetnost tkanja, ne pa zbiranje ali kopičenje informacij in podatkov.

Avtor knjige Dušan Rutar je filozof, psihoanalitik.

Nasilje očeta nad hčerko se je pričelo pred desetletji, ko je bila še deklica. Očetove fantazije fritzelovskih manir niso poznale meja. Ta deklica je danes ženska, ki v knjigi spregovori o ohromelem duhu in volji do življenja. Dopisuje si s človekom, za katerega misli, da nima časa da bi ji prisluhnil. A v resnici ima on vedno čas. On je Dušan Rutar. Prisluhne ji in jo spodbudi k nastanku knjige.