Posnetek: Mojca Dular

Začel se je cikel predavanj Kaj/kje je film?. Predavatelja sta dr. Dušan Rutar in dr. Mitja Reichenberg.
V ciklusu se bomo srečevali s filmsko zgodovino, s filmskimi odlomki preteklosti in sedanjosti, ob tem pa spoznali in oblikovali pomemben odnos do filmske umetnosti in umetnosti filma.

V prvem predavanju smo spregovorili o tem, da se dober film upira interpretiranju.

Posnetek: Mirjana Brelih

Predavatelj je govoril o nekaterih antičnih konceptih o naravi poučevanja, učenja, o naravi oziroma identiteti učitelja in učenca. Govoril je torej, kaj pomeni biti učenec in kaj pomeni biti učitelj.

Posnetek: Mirjana Brelih

Govorili smo o pojmovanju ljubezeni v starem svetu, med Grki in Rimljani.

Predavanje je bilo v okviru cikla filozofskih predavanj Ona in On.

Posnetek: Mirjana Brelih

V maju je predavatelj govoril o moški in ženski naravi, o moški in ženski spolni identiteti.

Predavanje je bilo v okviru cikla filozofskih predavanj Ona in On.

V okviru cikla filozofskih predavanj Ona in On smo govorili o Titu in Jovanki.
Tema je: politika in ljubezen, družbena razmerja moči in ljubezen kot procedura resnice.

)

Posnetek: Mirjana Brelih

Marca smo govorili o razmerju, ki sta ga imela Jean-Paul Sartre in Simone de Beauvoir. Tema: svoboda kot pripadnost samemu sebi.

Zagovarjali smo tezo, da pomeni biti svoboden imeti svojo pot. Ljubezen bomo razumeli kot srečevanja med dvema, ki imata vsak svojo pot.


Knjižnica Otona Župančiča, Kersnikova 2, Ljubljana

Autor: Inštitut za delavske študije

Na neustrezno neoliberalno usmerjeno politiko na ravni EU, ki sili posamezne države k reformam v smeri večje prožnosti trgov dela, opozarja Manifest iz januarja 2013, ki ga je podpisalo več kot 400 profesorjev in drugih strokovnjakov s področja delovnega prava iz vse Evrope. S perspektive človekovih pravic delo in delavci niso blago, ki bi se moglo prodajati na prostem trgu čim nižjih stroškov dela, temveč mora biti cilj razvita delovna zakonodaja, ki zagotavlja dostojne minimalne standarde na področju dela za vse ter preprečuje prekarizacijo dela in s tem življenja ljudi. Pravice delavcev za večino ljudi pomenijo zagotovilo za dostojno življenje. Kvaliteta življenja je namreč v veliki meri odvisna prav od (dejansko uveljavljene, ne le deklarirane in v praksi sistematično kršene) ravni delavskih pravic, zagotovljenih v neki državi. Neoliberalni model z vedno novimi zahtevami po večji prožnosti (upogljivosti?) postopoma, a vztrajno razgrajuje dosežke socialne države. Vendar je socialna država pridobitev in del evropske socialne dediščine, ki bi ga morali kot neprecenljivo, a krhko dobrino skrbno negovati in razvijati naprej, neoliberalni model pa zavreči, ker ne spoštuje človekovih pravic, vključno s temeljnimi socialnimi pravicami, in ker je gospodarsko neuspešen, socialno neučinkovit in okoljsko nevzdržen.
Barbara Kresal je profesorica delovnega prava na Fakulteti za socialno delo in Ekonomski fakulteti ter raziskovalka na Inštitutu za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

Posnetek: Mirjana Brelih

V knjižnici Otona Župančiča je bilo predavanje iz cikla Ona in On z naslovom Rudolph Valentino in Lillian Gish. Predavatelj je govoril o manipuliranju s podobami in o hollywoodskem prikazovanju ljubezni.

Posnetek: Mirjana Brelih

V torek, 21.1.2014, je bilo v kinu Šiška predavanje o pozitivnih učinkih Konoplje.
Kristofer Bogdan Meško (avtor Predloga zakona o konoplji, Jaka Bitenc (Slovenski Kanabis Socialni Klub), Maja Cokan (agronominja) in Tanja Cvetrežnik ( moderatorka) so govorili o konoplji skozi zgodovino, o prednostih, ki jih prinaša v naša življenja in o zdravilnih učinkih te čudovite rastline.

Namen predavanja je razširjati znanje o konoplji in o njeni vsesplošni uporabi, deliti znanje, odgovarjati na vprašanja, dvome in seveda tudi izkušnje, ki jih brez dvoma imajo.

Zaradi pomankanja svetlobe se opravičujemo za slabo kvaliteto slike.

Posnetek: Mirjana Brelih

Predavatelj je govoril o treh stvareh: o novem začetku, skromnosti in pogumu.
Predavanje v knjižnici Otona Župančiča je v okviru cikla filozofskih predavanj Ona in On.