Posnetek: Mirjana Brelih

V knjižnici Otona Župančiča je bilo predavanje "Slišati-razumeti-misliti glasbo in besedo" -- dr. Mitja Reichenberg.

Misliti glasbo pomeni tudi srečevati se s svetom onkraj besed. Gre za dejanje mišljenja tistega, kar se besedam nenehno izmika -- misliti idejo.

Ker smo že spoznali, da je ideja možna le, če o objektu mišljenja kaj vemo, bomo tokrat pogledali v svet glasbenih idej, ki so nastale iz besed. Gre za glasbo, ki jo lahko danes z besedami premišljujemo in poslušamo. Tako nas bo mišljenje glasbe vodilo do vprašanja ideje besede, glasbene besede, njenega pomena in razumevanja v svetu zvočnih iluzij.

Predavatelj je govoril o izključevanju drugačnih ljudi in o mehanizmih, zaradi katerih se to dogaja, pa tudi o strategijah preživetja in solidarnosti, ki jih razvijajo izključeni in družbeno segregirani ljudje.

Predavanje v Knjižnici Otona Župančiča je v okviru cikla filozofskih predavanj Ona in On.

Predavanje "Komunizem brez Marxa: proti Negriju, Graeberju in Badiouju" je razdeljeno na tri dele. Tibor Rutar je začel s predstavitvijo najbolj priljubljenega arhetipa kritike kapitalizma na radikalni levici, ki jo verjetno najpopolneje utelešata Negri in Hardt. To je kritika, ki v kapitalizmu ne vidi kapitalizma, temveč nekakšno neofevdalno rentno gospodarstvo, kjer -- kot poleg Negrija in Hardta v zadnjih letih trdi tudi Žižek -- glavna silnica ni več profit, temveč renta. Izkoriščanje je po teh avtorjih danes predvsem politično, ne ekonomsko, zato se njihova teoretska izvajanja osredotočajo na monolitno »privatizacijo skupnega« in na dolžniške (oblastne) odnose med 99 in 1 odstotkom človeštva. Projekt komunistične emancipacije zato vidijo zgolj kot ponovno prisvojitev oziroma podružbljanje »skupnega« ter kot odpravo finančnega kapitala in dolžniških odnosov.

Ker se končuje leto, ki je bilo posvečeno 200-letnici rojstva velikana nemške romantične opere, Richarda Wagnerja, bomo zato filmsko glasbo premišljevali prav skozi optiko njegovih glasbenih del.

Premislili bomo, kaj pomeni za razvoj filmske glasbe Wagnerjev Gesamtkunstwerk, kako se v filmsko-glasbeni praksi uporablja njegova ideja Leitmotiv, kaj je pravzaprav njegov Tonmalerei in, nenazadnje, na kaj vse je njegova glasba vplivala. S filmskimi odlomki bomo pogledali v idejo nastajanja filmsko-glasbene zamisli in tako pre-mislili konstrukcije filmskega zvoka, preko glasbenih odlomkov pa se srečali z idejo filmskega mišljenja, ki je dejansko mišljenje v podobah.

Knjižnica Otona Župančiča

V Podhodu pasaže Evropa je bilo predavanje o zdravljenju s konopljo. Malo o zgodovini, o uporabnosti konoplje, o kanabinoidnem sistemu, o izkušnjah s konopljo in njenem vplivu na človeka so spregovorili Jaka Bitenc (SKSK), Kristofer Bogdan Meško (avtor Predloga zakona o konoplji), Tanja Cvetrežnik in Matej Ušaj.
Po končanem predavanju so skupaj odšli na Upravno enoto , kjer so lahko podpisali in oddali svoj podpis v roke predlagatelju. http://za-misli.si/obvestila/1246-zbiranje-podpisov-za-tri-zakone

Tudi novembra smo v knjižnici Otona Župančiča nadaljevali z razmišljanjem o ljubezni med Njim in Njo. Tokrat predavatelj govorili o princesi, kasnejši kraljici Kristini, in filozofu (Rene Descartes), ki je postavil razmišljanje na povsem nove temelje.

Razmišljali smo o rojevanju novoveške filozofije, znanosti in ljubezni, brez katere ne bi bilo nobene vednosti in nobenega spoznanja resnice.

Nasledno predavanje je 9.12.2013 ob 18.00 uri z naslovom "Jud in prostitutka". Vabljeni!

Tomaž Pangeršič nam je predstavil izjemno inovativen »Sistem treh informacijskih točk projekt interaktivnega povezovanja družbe«. Gre za informacijsko orodje, ki interaktivno povezuje družbo in državo. Posledica je izredno učinkovit pregled informacij, ki so pogoj za hitro in pravilno odločanje oziroma delovanje. Namenjen je plemenitenju idej, znanja in obstoječega materialnega kapitala, katerega rezultat bi bil zagon gospodarstva. Plemenitenje obstoječega neizkoriščenega potenciala je vsekakor naša šibka točka, ki je med drugim tudi posledica popolnoma razklane družbe, ki kot taka ni zmožna harmoničnega delovanja!

Sistem pa ne pomeni le ogromne informacijske banke za državo, temveč na splošno za družbo, civilne iniciative, gibanja, ki lahko počasi prevzamejo pomembno vlogo tudi pri samem gospodarskemu razvoju. Njegova univerzalnost nediskriminatorno združuje celotno družbo in tako omogoča harmonično delovanje ne glede na ideologijo, spol, religijo. Upajmo, da bo kdo zagrabil idejo in jo realiziral.

Predavanje je potekalo 30.10.2013, v SOT 24,5, Masarykova 24, Metelkova mesto

V knjižnici Otona Župančiča je dr. Mitja Reichenberg imel prvo predavanje z naslovom "misliti glasbo". Predavanja iz cikla "Slišati-razumeti-misliti umetnost" so namenjena predvsem srečevanju z glasbo in njenimi potenciali, opazovanju njene različnosti, vsestranskosti in vse-možnosti. Diskurz (glasbene) ustvarjalnosti, ki se pojavlja v glasbeno-akademskih krogih je sicer absolutno sprejemljiv in logičen, s strani družbenega profiliranja pa celo nujen. Vendar obstaja ob njem še vrsta dodatnih pogledov, opomb in premislekov, enako pomembnih in razločnih, ki dajejo sami glasbi v končni fazi tisto 'noto', zaradi katere je to, kar je vedno bila: umetnost sveta onkraj pogleda.

Rojevanje srednjeveškega intelektualca: Héloïse d'Argenteuil in Pierre Abélard

V knjižnici Otona Župančiča je v okviru cikla filozofskih predavanj z naslovom Ona in On predavatelj spregovoril o vlogi ženske pri nastajanju intelektualnega dela, o ženski kot intelektualni delavki.
In tudi o moški aroganci kot enem izmed temeljev Zahodne civilizacije.

Vabimo vas tudi na naslednje predavanje iz cikla Ona in On:
11.11.2013 ob 18.00 Kristina Augusta in René Descartes

[Kje]
Knjižnica Otona Župančiča, Ljubljana

Ob 25-letnici Amnesty International Slovenije se začenja cikel predavanj o človekovih pravicah. Na prvem srečanju na Fakulteti za socialno delo je prof. dr. Darja Zaviršek imela predavanje ČLOVEKOVE PRAVICE LJUDI Z OVIRAMI: med vsakdanjim hendikepom in crip teorijo.