Članek

Posnetek -

TISKOVNA KONFERENCA O PORAZNEM STANJU IN NEODZIVNOSTI POLITIKE NA PODROČJU OSEBNE ASISTENCE

TER POZIV JAVNOSTI, DA PODPRE TAKOJŠNJO RAZPRAVO O TEM VPRAŠANJU NA MINISTRSTVU RS ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

Objavljeno Feb 09, 2024

Posnetek tiskovne konference

Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana


Izhodišča, stališča in cilje so podali:

Elena Pečarič, univ. dipl. filozofinja in soc. kulture, predsednica YHD - Društva za teorijo in kulturo hendikepa in strokovna vodja


Klaudija Poropat, univ. dipl. filozofinja in soc. kulture, podpredsednica YHD in koordinatorka programa


Barbara Kobal Tomc, direktorica Inštituta RS za socialno varstvo, kjer se, med drugim z raziskovalnega in izvedenskega vidika ukvarja s področjem OA


Dr. Dušan Rutar, avtor, predavatelj, zastopnik neodvisnega življenja


Iztok Suhadolnik, aktualni direktor Zveze Sonček, dolgoletni član društev in organov Zveze Sonček, starš in zastopnik odrasle osebe s cerebralno paralizo in uporabnice osebne asistence, zagovornik neodvisnega življenja oseb z oviranostjo, ki se je tega naučil v YHD


Maja Učakar Kranjc, univ. dipl. zgodovinarka, ki je bila 21 let gimnazijska učiteljica zgodovine, trenutno zaposlena kot s.p., svetovalka na področju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, občasno (kadar ni druge kadrovske rešitve) nadomestna asistentka sinu Galu


Dr. Darja Zaviršek, redna profesorica in raziskovalka na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani, vodja Katedre za socialno vključevanje in pravičnost in članica raziskovalne skupine European Disability Experts pri Evropski komisiji, izredna članica SAZU

Moderatorka: prof. dr. Darja Zaviršek



#BarbaraKobalTomc #DrDarjaZaviršek #DrDušanRutar #ElenaPečarič #IzhodiščaStališčaCilje #IztokSuhadolnik #KlaudijaPoropat #MajaUčakarKranjc #PosnetekTiskovneKonference #ProfDrDarjaZaviršek #Subkultura #za-misli