Članek
Avgusta Danilova - Slovenska igralka, režiserka in pedagoginja

Avgusta Danilova - Slovenska igralka, režiserka in pedagoginja

Objavljeno Dec 01, 2019

Predavanje iz cikla Znamenite Slovenke

Predavata dr. Katja Mihurko Poniž in dr. Bogomila Kravos Dvorana Slovenske Matice v Ljubljani, 25. 9. 2019

Posnela: Maruša Čater

Uredila in objavila: Jerneja Čater

V sodelovanju z Ženskim odborom MIRA pri Slovenskem centru PEN začenjamo niz predstavitev znamenitih Slovenk iz naše kulturne zgodovine in zgodovine znanosti na Slovenskem. Kot prvo bomo predstavili igralko Avgusto Danilovo, rojeno Gostič, ki se je rodila pred 150. leti. Znamenito gledališko ustvarjalko bosta predstavili dr. Katja Mihurko Poniž, profesorica s Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici, in dr. Bogomila Kravos, ki je o Avgustu Danilovi obširno pisala tudi v pregledu gledališke dejavnosti na Tržaškem Slovensko gledališče v Trstu 1848–2018, nedavno izdanem pri Slovenski matici.


#Nadrejena-rss #Predavanja #Video-svet #ZnameniteSlovenke #DrKatjaMihurkoPoniž #DrBogomilaKravos #DvoranaSlovenskeMatičevLjubljani #MarušaČater #JernejaČater #ŽenskiOdborMIRA #SlovenskiCentarPEN #AvgustaDanilova #FakultetaZaHumanistiko