Članek
Meta Vrhunc: zadnji (6) del: Vprašanja in razprava

Meta Vrhunc: zadnji (6) del: Vprašanja in razprava

Objavljeno Nov 23, 2019

O knjigah uvodoma. Razprava na temo: Z mesom iz farm dobimo substance obremenjene s hormoni, ostanki zdravil, meso je prežeto z žalostjo in razočaranjem živali.

Kar mi od živali dobimo so substance, energije življenja in duševnosti. In da je danes toliko depresivnih ljudi, je deloma tudi zato, ker se s to depresijo hranijo. Če bi se pogovarjali o 4 delnosti narave in človeka, o mineralnem svetu, o rastlinskem svetu, o svetu živali in o človeku, potem bi lahko resnično na tem Steinerjevem prikazu ugotovili, da je vse kar je na svetu, naravnano na podporo človeku za njegov razvoj. Rastline nabirajo substance za človeka, žival določene sposobnosti, moči itd. in substance za človeka. In iz kozmosa vse priteka za človeka.

Posnetek: Mirjana Brelih(Zelena nit), oprema: PEST - društvo za človekove pravice


#Nadrejena-rss #Predavanja #Video-svet #KnjigeUvodoma #MesIzFarme #SubstanceObremenjeneSHormoni #OstankiZdravil #MesoPrezetoZZalostjo #RazocaranjeZivali #EnergijeZivljenja #DepresivniLjudje #4DelnostiNarave #PodporaCloveku