Članek
Meta Vrhunc: 5. del: Vsi imamo kolektivno odgovornost

Meta Vrhunc: 5. del: Vsi imamo kolektivno odgovornost

Objavljeno Nov 10, 2019

30 do 50% plodnosti je zemlja izgubila. Strokovnjaki v Sloveniji že govorijo o utrujenosti zemlje. Zemlja umira in naloga človeka je, da jo ponovno oživlja.

 

Posnetek: Mirjana Brelih(Zelena nit), oprema: PEST - društvo za človekove pravice


#Nadrejena-rss #Predavanja #Video-svet #PlodnostiIzgubila #UtrujenostZemlje #ZemljaUmira #ČlovekovaNaloga #OživljanjeZemlje #MirjanaBrelih #ZelenaNit #PEST #ČlovekovePravice