Članek
Odprto pismo o kršenju človekovih pravic v slovenskih institucijah
Objavljeno Dec 06, 2023

V imenu Evropske mreže za neodvisno življenje – ENIL želimo izraziti globoko zaskrbljenost nad nasiljem in drugimi kršitvami človekovih pravic nad invalidi v psihiatričnih ustanovah v Sloveniji ter neodzivnostjo oblasti . Pozivamo vas, da to situacijo nemudoma obravnavate tako, da zaščitite invalide v institucijah, odgovorne privedete pred sodišče in brez odlašanja izvedete celovito politiko deinstitucionalizacije. Takšni koraki bi bili v skladu z obveznostmi Slovenije po Konvenciji ZN o pravicah invalidov (CRPD) ter evropskimi zakoni in politikami na področju pravic invalidov.

Evropska mreža za neodvisno življenje – ENIL je pozdravila pozitivne premike v Sloveniji, kot je zakon o osebni asistenci in povečane možnosti za samostojno življenje številnih invalidov. V sodelovanju z našo slovensko članico YHD smo v tem pogledu že večkrat pohvalili Slovenijo in posredovali informacije o njenih pozitivnih prizadevanjih za uveljavitev 19. člena CRPD, o pravici do samostojnega življenja in vključenosti v skupnost.

Zato smo bili presenečeni in šokirani, ko smo izvedeli o sistemskem nasilju nad invalidi v Psihiatrični bolnišnici Ljubljana in drugih psihiatričnih ustanovah , o katerem so v preteklih mesecih poročali mediji [1] , s strani nevladnih organizacij in drugih ustanov. Poleg poročil o nasilju smo bili zgroženi, ko smo izvedeli za neodzivnost pristojnih ministrstev in vašo popolno nezmožnost obravnavanja in popravljanja te situacije .

Natančneje, razumemo, da ni bilo dostopnih nobenih javnih informacij o preiskavi primerov zlorab; brez javnih informacij o načrtu za zaščito žrtev nasilja in brez javnega opravičila žrtvam oziroma priznanja zlorab, ki so jih doživele.

Glede na zavezanost Slovenije k uveljavljanju pravic invalidov bi pričakovali te in druge konkretne korake za zaščito žrtev in privedbo odgovornih pred sodišče.

Na koncu želimo izraziti zaskrbljenost zaradi počasnega napredka pri zapiranju ustanov v Sloveniji in razvoju skupnostnih alternativ, ki bi vsem invalidom omogočile življenje v skupnosti, v skladu z 19. členom CRPD. Situacija, ki jo obravnava to odprto pismo, je še en opomnik, zakaj mora biti zaprtje ustanov prednostna naloga, saj so nasilje in druge kršitve človekovih pravic vsakodnevni pojav v psihiatričnih bolnišnicah in drugih domovih.

Zato ob polni podpori zahtevam, ki so jih 31. maja objavili borci za človekove pravice, ponudniki storitev, člani akademske sfere in drugi visoki posamezniki Slovenije, pozivamo Vlado Slovenije, da :

Zaščititi invalide v psihiatričnih bolnišnicah in drugih domovih pred nasiljem in drugimi kršitvami človekovih pravic, še posebej stanovalce Psihiatrične bolnišnice Ljubljana;
Predstavite konkreten načrt, kako se bo v prihodnosti obravnavalo in preprečevalo nasilje nad invalidi v psihiatričnih bolnišnicah in drugih domovih;
Odpraviti vse prisilne prakse v službah za duševno zdravje;
Zaščititi pravice invalidov, ki so žrtve nasilja v službah za duševno zdravje, in preprečiti tako nasilje, vključno z zagotovitvijo, da se zakon o duševnem zdravju spremeni tako, da bo v celoti usklajen s CRPD;
Podajte javno izjavo, v kateri obsodite nasilje;
Nujno izvesti postopek deinstitucionalizacije v skladu s CRPD, njenimi splošnimi komentarji in smernicami o deinstitucionalizaciji, tudi v nujnih primerih [2] ;
Zagotoviti, da bo strategija deinstitucionalizacije celovita in bo zajemala vsa okolja in objekte, v katere so nameščene invalidne osebe, ne glede na to, ali so v pristojnosti ministrstev za socialne zadeve, zdravje, izobraževanje ali drugo;
V proces deinstitucionalizacije v Sloveniji aktivno vključiti invalide in njihove reprezentativne organizacije, vključno z preživelimi v zavodih.
Zahvaljujemo se vam za vašo pozornost in ostajamo na voljo za vse nadaljnje razprave z vašo vlado o tej pomembni zadevi.

[1] Glej: https://n1info.si/poglobljeno/kaj-se-dogaja-na-psihiatricni-kliniki-ljubljana-razkrivamo-pricevanja-o-nasilju/ , https://n1info.si/novice/slovenija/ pricevanja-so-nas-sokirala-niso-pa-nas-presenetila/ in https://n1info.si/poglobljeno/razkrivamo-nova-pricevanja-o-nasilju-bolnika-z-demenko-veckrat-brcnil-udaril/? fbclid=IwAR1Jjjho_yzbIyOk9PBC3AKwWHYabBpUnXxN0dmFvtnoPBX0D1Cfm62c3V8

[2] Glej: https://www.ohchr.org/en/documents/legal-standards-and-guidelines/crpdc5-guidelines-deinstitutionalization-icludes

Odprto pismo prenesite tukaj .

#ENIL #Slovenija #Invalidi #PsihiatričneUstanove #Nasilje #ČlovekovePravice #Deinstitucionalizacija #OsebnaAsistenca #SamostojnoŽivljenje #za-misli #subkultura