Članek
Nedostopnost na seji komisije za človekove pravice
Objavljeno Dec 20, 2023

Spoštovani,

Dne, 13. 12. 2023, sem se kot predstavnik Ekvilib Inštituta odpravil na sejo Medresorske komisije za človekove pravice, ki je potekala na Gregorčičevi ulici 27. Žal pa se je moja udeležba končala že na vhodu – seja je namreč potekala v 1. nadstropju stavbe, dvigala ali alternativnega vhoda za gibalno ovirane pa stavba nima. Predsednica komisije se je opravičila in mi razložila, da seje ni več mogoče prestaviti na drugo lokacijo, zato sem sejo še pred njenim začetkom moral zapustiti.

Resnično žalostno je, da se je to zgodilo ravno na seji komisije za človekove pravice. Še posebej ironično pa je, da je govor, ki sem ga pripravil za to sejo, naslavljal ravno dejstvo, da kot gibalno ovirana oseba, ki deluje na področju človekovih pravic, tako v zasebnem kot poslovnem življenju žal opažam, da je na tem področju izrečenih veliko besed, ki pa vse prepogosto niso podkrepljene z dejanji.

Današnja seja je tako služila kot popolna prispodoba varovanja človekovih pravic v Sloveniji – na seji se je o tem veliko govorilo, medtem pa so le nekaj metrov stran enemu izmed udeležencev pravice bile kršene.

Gal Kranjc Kušlan, Ekvilib Inštitut

#Spoštovani #Dne #MedresorskaKomisija #ČlovekovePravice #GregorčičevaUlica #GibalnoOvirani #Ironično #BesedeInDejanja #VarovanjePravic #GalKranjc #za-misli #subkultura #GalKranjcKušlan