Članek
Manifest Evropske mreže za neodvisno življenje (ENIL) za evropske volitve in zakonodajno telo Evropskega parlamenta 2024 2029

"Da bi končno dosegli napredek v smeri enakih pravic hendikepirnih, predlagam, da člene CRPD ZN spremenimo v direktive Evropske unije" (Adolf Ratzka)

Objavljeno May 28, 2024

Od 6. do 9. junija 2024 bodo v vseh 27 državah članicah EU potekale 10. evropske volitve. V Evropski uniji je 110 milijonov ljudi z različnimi vrstami hendikepa. Pravi čas za oblikovanje ambiciozne agende, ki bo po vsej Evropi prinesla želene in pričakovan e spremembe.


Ob ratifikaciji
Konvencije >ZN o pravicah invalidov (UN CRPD) se je Evropska unija zavezala k zagotavljanju enakih pravic. Več kot desetletje kasneje je napredek pri doseganju tega cilja zelo omejen. Še zdaleč ne uživamo enakih pravic kot drugi sodržavljani. Mnogi še vedno živijo izolirano, popolnoma izključeni iz družbe. Nič več.


Člani Gibanja za neodvisno življenje pozivamo Evropsko unijo, naj okrepi prizadevanja za doseganje enakih pravic hendikepiranih. Zahtevamo prenovljeno, resno politično agendo o pravicah hendikepiranih.


Sedanje in nove poslance Evropskega parlamenta pozivamo, se zavežejo, da bodo odpravili zatiranje in izključevanje. Novi Evropski parlament in njegove poslance pozivamo, naj ukrepajo in uresničijo naslednje cilje:


1. Zajamčite pravico do neodvisnega življenja s sprejetjem direktive EU o neodvisnem življenju, ki od držav članic zahteva, da zaprejo vse ustanove in vzpostavijo osebno asistenco, medvrstniško podporo, podporo pri dostopu do stanovanj in zaposlitve, dosto pne redne storitve in druge storitve.


2. Zagotoviti polno udeležbo na evropskih volitvah s sprejetjem uredbe Sveta in Evropskega parlamenta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta na splošni neposredni volilni pravici.
Takšna ureditev mora potrditi pravico vseh hendikepiranih do aktivne in pasivne udeležbe na volitvah. volitvah.


3. Zagotoviti enako obravnavo pri zaposlovanju in pri dostopu do socialne zaščite, izobraževanja, blaga in storitev ter stanovanj z revizijo Direktive 2000/78/ES o enakem obravnavanju pri zaposlovanju in delu ter s sprejetjem Direktive Sveta o izvajanju na čela enakega ravnanje med osebami ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost.


4. Zagotovite, da skladi EU podpirajo neodvisno življenje in ne segregacije, tako da zagotovite, da naslednja uredba o skupnih določbah in uredbe o ustanovitvi Evropskega socialnega sklada
plus (ESS+) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) prepov edujejo naložbe v institucije.


5. Zagotoviti, da imajo hendikepirani popoln dostop do prostega gibanja s sprejetjem uredbe ali direktive o čezmejnem dostopu do podpore, kot je osebna asistenca.


6. Prepovedati financiranje institucij z državnimi pomočmi. Namesto tega financirajte storitve v skupnosti. To storite z reformo uredb Komisije 1407/2013 in 360/2012 o pomoči de minimis in Sklepa Komisije z dne 20. decembra 2011.


7. Okrepiti pravne zaščitne ukrepe proti prisilni sterilizaciji in spolnemu nasilju s podpiranjem prizadevanj za dodajanje nasilja na podlagi spola na seznam kaznivih dejanj EU. Zavežite se prizadevanjem za spremembo Direktive o boju proti nasilju nad ženskami.


8. Prepovejo čezmejno priznavanje nalogov o skrbništvu in namestitvi z umikom predlagane uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in
izvrševanju ukrepov ter sodelovanju v zadevah v zvezi z varstvom odraslih in predlaganje novega zakonskega predloga.


9. Izboljšajte vključevanje v oblikovanje politike EU z ustanovitvijo Sveta za invalide, katerega naloga je soustvarjanje zakonodaje in politike.


10. Vzpostaviti politiko kot vprašanje pravičnosti in pravic s premikom resorja z Generalnega direktorata za zaposlovanje in socialno politiko (DG EMPL) na Generalni direktorat za pravosodje in potrošnike (DG JUST).

11. Zagotoviti zaščito pravic hendikepiranih, ko potujejo kotpotniki z letalom, s poglobljeno revizijo Uredbe 1170/2006 Evropskega parlamenta in Sveta.

#družba #aktualno #Ljubljana #Ajdovščina #Ankaran #Apače #Beltinci #Benedikt #BistricaObSotli #Bled #Bloke #Bohinj #Borovnica #Bovec #Braslovče #Brda #Brezovica #Brežice #Cankova #Celje #CerkljeNaGorenjskem #Cerknica #Cerkno #Cerkvenjak #Cirkulane #Črenšovci #ČrnaNaKoroškem #Črnomelj #Destrnik #Divača #Dobje #Dobrepolje #Dobrna #DobrovaPolhovGradec #Dobrovnik #DolPriLjubljani #DolenjskeToplice #Domžale #Dornava #Dravograd #Duplek #GorenjaVasPoljane #Gorišnica #Gorje #GornjaRadgona #GornjiGrad #GornjiPetrovci #Grad #Grosuplje #Hajdina #Hodoš #Horjul #HočeSlivnica #Hrastnik #HrpeljeKozina #Idrija #Ig #IlirskaBistrica #IvančnaGorica #Izola #Jesenice #Jezersko #Juršinci #Kamnik #KanalObSoči #Kidričevo #Kobarid #Kobilje #Komen #Komenda #Koper #KostanjevicaNaKrki #Kostel #Kozje #Kočevje #Kranj #KranjskaGora #Križevci #Krško #Kungota #Kuzma #Laško #Lenart #Lendava #Litija #Ljubno #Ljutomer #LogDragomer #Logatec #LovrencNaPohorju #LoškaDolina #LoškiPotok #Lukovica #Luče #Majšperk #Makole #Maribor #Markovci #Medvode #Mengeš #Metlika #Mežica #MiklavžNaDravskemPolju #MirenKostanjevica #Mirna #Aktualno #politika #invalidi #InvalidiPolitika