Vabljeni k pisanju prispevkov, prosimo za lektorirane članke

 • Fašisti ali pičke

  Še fašisti niso več, kar so bili nekoč. Res so se tudi nekoč znašali nad neoboroženimi in nenevarnimi ženskami, starci, otroki in nefašističnimi moškimi. So se pa tudi spopadali z oboroženimi. Res so imeli praviloma boljše orožje, ampak metek je metek. Železnega križca nisi dobil tako, da si nadrejenemu častniku pobiral milo … Več
 • Manifest ne-antropocentrizma

  1. Vsa živa bitja smo enakovredna. Živali ne jemo, razen če je to nujno. 2. Vsako živo bitje ima pravico bivati v svojem naravnem življenjskem okolju na naraven način. 3. Domače živali in kulturne rastline imajo pravico do prilagoditev tega okolja. 4. Ni monokultur. Domače živali in kulturne rastline tvorijo pestre ekosisteme. 5. Moramo jih oskrbovati. Lahko se z njimi družimo, jih lovimo (če je nujno), sadimo in nabiramo. Poskusov ni. 6. V okolja za prosto živeče živali in rastline se ne vmešavamo. 7. Ljudje se smemo gibati po poteh, ne pa posegati v naravna okolja. 7. Meje med okolji Več
 • Zemlja domovina, človeštvo družina

  "Zemlja je moja domovina, človeštvo pa moja družina", je zapisal znameniti libanonski pisatelj in pesnik Kahlil Gibran (1883 - 1931). Danes je še kako pomembno, da razmišljamo o teh besedah in jih tudi uresničujemo. Res je, da smo pripadniki različnih narodov, etničnih skupin, veroizpovedi, političnih in drugih prepričanj. Res je, da smo si po videzu in jeziku različni, a dejstvo je, da smo prav vsi ljudje del človeške družine, ki si deli skupni dom – planet Zemljo. Več
 • Manifest ne-kapitalizma

  1. Cena je vrednost vloženega dela. Ni prihodkov iz premoženja. 2. Prihodka sta univerzalni temeljni dohodek in plačilo za delo. 3. Osnovna urna postavka je za vse enaka. Dodatki so enotni in predpisani. 4. Delovni čas je preostanek časa, ko človek polno odživi zasebno življenje. 5. Vsi vpleteni odločajo, kaj narediti. Sproti določajo in razrešujejo izvajalce. 6. Sodelavci so enakovredni. Vodje so skrbniki delovnih postopkov in odnosov. 7. Zagotavljamo kakovost, trajnost in naravnost izdelkov in storitev. 8. Zagotavljamo si samozadostnost. 9. Zagotavljamo si zdravo življenjsko okolje. 10. Zagotavljamo si zadovoljitev potreb in razvoj potencialov. Več
 • Trg

  Trg republike je tam, kjer so ljudje. Trg svobode je tam, kjer so svobodni ljudje. Trg miru je tam, kjer so miroljubni ljudje. Več
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Video