Tiskovna konferenca o poraznem stanju in neodzivnosti politike na področju osebne asistence

Posnetek tiskovne konference, na kateri je bila javnost pozvana, da podpre takojšnjo razpravo o dejanskem pomenu osebne asistence in implementaciji Zakona o osebni asistenci, ki mora temeljiti na ideji neodvisnega življenja in kar je dolžno zagotoviti Ministrstvo RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Posledice zgovornosti

Katero ministrstvo je slepo za svetovno priložnost Slovenije?

Kljub vabilu ministrstvom, naj pride kdo in se udeleži okrogle mize o vprašanju podpore slovenskim polarnim raziskavam na Arktiki in Antarktiki1, nikogar ni bilo v Hribarjevo dvorano Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU), pa tudi opravičila ne.

Posvet se je odvil jedrnato in zanimivo. Na koncu ga je začinil komentar iz občinstva, tak, kakršen nam, vsaj zavednim Slovenkam in Slovencem, ne more biti v ponos – glej zadnji odstavek.

Neodzivnost uradne politike, ko gre za raziskovalne odprave na severni ali južni tečaj, je nepojasnjena. Kot je v otvoritvenem nagovoru povedal glavni tajnik SAZU, akad. dr. Franc Forstnerič, vse od leta 2019, ko je Vlada podpisala Pogodbo o Antarktiki2, imenovano tudi Antarktični sporazum – podpisana je bila prav tako s pomočjo SAZU – ni bil preučen, kaj šele podpisan tudi Pogodbo dopolnjujoči Okoljski protokol (Madridski protokol), čeprav bi šele omogočil, da imamo na državni ravni urejeno pravno podlago za mednarodno logistično podporo pri odpravah

Katero ministrstvo je slepo za svetovno priložnost Slovenije?

Kljub vabilu ministrstvom, naj pride kdo in se udeleži okrogle mize o vprašanju podpore slovenskim polarnim raziskavam na Arktiki in Antarktiki1, nikogar ni bilo v Hribarjevo dvorano Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU), pa tudi opravičila ne.

Posvet se je odvil jedrnato in zanimivo. Na koncu ga je začinil komentar iz občinstva, tak, kakršen nam, vsaj zavednim Slovenkam in Slovencem, ne more biti v ponos – glej zadnji odstavek.

Neodzivnost uradne politike, ko gre za raziskovalne odprave na severni ali južni tečaj, je nepojasnjena. Kot je v otvoritvenem nagovoru povedal glavni tajnik SAZU, akad. dr. Franc Forstnerič, vse od leta 2019, ko je Vlada podpisala Pogodbo o Antarktiki2, imenovano tudi Antarktični sporazum – podpisana je bila prav tako s pomočjo SAZU – ni bil preučen, kaj šele podpisan tudi Pogodbo dopolnjujoči Okoljski protokol (Madridski protokol), čeprav bi šele omogočil, da imamo na državni ravni urejeno pravno podlago za mednarodno logistično podporo pri odprava

pred 47 minutami
Posledice zgovornosti
Feb 09, 2024
TISKOVNA KONFERENCA O PORAZNEM STANJU IN NEODZIVNOSTI POLITIKE NA PODROČJU OSEBNE ASISTENCE
Jun 08, 2020
Kako končati pandemijo in kam po korona krizi? – dr. Rajko Muršič in dr. Zarja Muršič
Aug 26, 2020
Poetry Alpine Harwestmen - poezija Alpskega razcepka
Mar 10, 2015
Marksistične študije - 36
Sep 25, 2012
Za festival nevarnih idej
Apr 23, 2024
REŠITEV JE PREPROSTA: PRENEHATI KUPOVATI KARKOLI OD RUSIJE (1)