Tiskovna konferenca o poraznem stanju in neodzivnosti politike na področju osebne asistence

Posnetek tiskovne konference, na kateri je bila javnost pozvana, da podpre takojšnjo razpravo o dejanskem pomenu osebne asistence in implementaciji Zakona o osebni asistenci, ki mora temeljiti na ideji neodvisnega življenja in kar je dolžno zagotoviti Ministrstvo RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

REŠITEV JE PREPROSTA: PRENEHATI KUPOVATI KARKOLI OD RUSIJE1

Slika 1. Dmitrij Gramotnik 2. marca 2024 v Ljubljani. Foto: Judita Trajber

Dmitrij Gramotnik je ravno polagal cvetje v spomin na Alekseja Navalnega, ko sva se srečala pred nemškim veleposlaništvom v Ljubljani, ki je izza njegove ograje bilo postavljeno žalno obeležje. Potem sva šla, se pogovarjala in nastal je članek o političnih razmerah v Rusiji, primerjalno tudi pri nas in drugod. Proti koncu članka in v naslovu pa so besede starejšega para iz Rusije, moža in žene, ki sta se nekoč zatekla k nam.

Navalni ni mogel drugače

Ste Rus, novinar? Zakaj se je Navalni leta 2020 vrnil v Rusijo? Odločitev je bila videti samomorilsko. In zakaj je žalno obeležje postavljeno v Ljubljani ravno pred nemško ambasado?

Rus sem, delujem tudi kot novinar in član gibanja СЛОВО2, vendar danes (2. marca 2024, op. a.) pri memorialu nisem bil kot novinar, temveč kot državljan Rusije, ki izkazuje čast svojemu sodržavljanu, žrtvi ruskega režima, ki je bil včeraj predan Zemlji. Ko se je razvedelo, da je Navalni um

Učinkovitost zagotavljanja izvajanja osebne asistence

Učinkovitost zagotavljanja izvajanja osebne asistenceKot je razvidno iz zgornjega dopisa naslovljenega Ministrstvu za finance, smo neuspešno hoteli izvedeti od Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki se sistematično izogiba jasnim odgovorom na zastavljena javna vprašanja glede namenske in transparentne porabe javnih sredstev, kaj so ukrepali, če sploh so, proti konkretnim izvajalcem osebne asistence. Ministra Boštjančiča sproti obveščamo in informiramo o vseh pobudah ter predlogih, ki jih naslavljamo za izboljšanje transparentnosti in učinkovitosti sistema osebne asistence, zato ga bomo tudi neposredno prej ali slej poklicali na odgovornost glede nesmotrne rabe javnega namenskega denarja. Pred nekaj dnevi smo namreč lahko v vseh glavnih javnih občilih zasledili novico o izvajalcu iz Celja, kjer so kriminalisti ugotovili, »da je odgovorna oseba zasebnega zavoda ministrstvu izdajala račune za storitve osebne asistence, ki sploh niso bile opravljene. Osumljeni

Paradoksi individualnih sanj in družbenega napredka

Dobro premišljeno razumevanje inkluzije in inkluzivnosti, za katero je potrebnih nekaj let študija, zlasti pa veliko empiričnih izkušenj, vodi k spoznanju o potrebi po izgradnji take družbene skupnosti, že takoj moramo poudariti, da družba kljub nasprotnim neoliberalnim prepričanjem obstaja, v kateri so dejansko vsi njeni člani vključeni. To ne pomeni, da se nekateri posamezniki prizadevno vključujejo v obstoječo družbo; razlika je zelo pomembna. Pomeni novo družbeno skupnost, ki jo gradijo vsi njeni člani, namesto da se eni pridružujejo drugim, ki družbo gradijo že ves čas, ker imajo dostop do kapitala.Tako zamišljena družbena skupnost temelji na sočutju, egalitarnosti in solidarnosti. Zlasti pa lahko obstaja le, če so hierarhična družbena razmerja ves čas pod vprašajem, če so privilegiji elite nadzorovani in če so ljudje vrednejši od kapitala. Družba, v kateri se krepijo hierarhična razmerja med ljudmi, elita nadzoruje ljudi in je kapital pred ljudmi, nima nobene možnosti za resno r

pred 5 dnevi
Učinkovitost zagotavljanja izvajanja osebne asistence
Feb 09, 2024
TISKOVNA KONFERENCA O PORAZNEM STANJU IN NEODZIVNOSTI POLITIKE NA PODROČJU OSEBNE ASISTENCE
Jun 08, 2020
Kako končati pandemijo in kam po korona krizi? – dr. Rajko Muršič in dr. Zarja Muršič
Aug 26, 2020
Poetry Alpine Harwestmen - poezija Alpskega razcepka
Mar 10, 2015
Marksistične študije - 36
Sep 25, 2012
Za festival nevarnih idej
pred 9 urami
REŠITEV JE PREPROSTA: PRENEHATI KUPOVATI KARKOLI OD RUSIJE1